Địa chỉ: Số 9 Phố Trần Vĩ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 6686 9347 - 04 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet