Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 24
Ban giám hiệu

 
CƠ QUAN LÃNH ĐẠO VÀ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG 
 
I. Hội đồng sáng lập Trường
1. TS. Phạm Gia Thiệu
2. CVCC. Nguyễn Văn Thiêm
 
 II. Hội đồng quản trị
1. CVCC. Nguyễn Văn Thiêm - Chủ tịch HĐQT
2. CN. Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT
3. KS. Phạm Gia Thắng - Ủy viên HĐQT
4. ThS. Nguyễn Tiến Đoàn - Ủy viên HĐQT
 
III. Ban Giám hiệu Nhà trường
1. TS. Phạm Gia Thiệu - Hiệu trưởng
2. NGƯT. PGS.TS Nguyễn Nguyên Cự - Phó Hiệu trưởng 
 
IV. Hội đồng Khoa học và Đào tạo
1. TS. Phạm Gia Thiệu: Hiệu trưởng - Chủ tịch
2. NGƯT. PGS.TS Nguyên Nguyên Cự: Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch
3. TS. Trương Văn Phúc: Trưởng Khoa Khoa học cơ bản - Thư ký HĐ
4. NGƯT. TS. Nguyễn Đồng Dũng - Trưởng Phòng Đào tạo và NCKH - Ủy viên
5. NGƯT. ThS. Nguyễn Thị Dung: Trưởng Bộ môn Kế toán - Ủy viên
6. TS. Dương Thị Tuệ: Trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng - Ủy viên
7. GVC. CN. Nguyễn Văn Quý: Trưởng Bộ môn QTKDDL - Ủy viên
8. ThS. Mạc Văn Quang: Trưởng Bộ môn QTKDDL - Ủy viên
9. ThS. Nguyễn Thị Liên: Trưởng Bộ môn Tiếng Anh - Ủy viên
10. ThS. Đinh Đăng Định: Trưởng Bộ môn Chính trị - Ủy viên
11. TS. Vũ Thị Phương Thụy: Trưởng Bộ môn Kinh tế chung - Ủy viên
12. TS. Trịnh Quang Hảo: Phó Bộ môn QTKDDL - Ủy viên
13. CN. Phạm Gia Thắng: Trưởng Khoa Đào tạo thường xuyên - Ủy viên
14. ThS. Nguyễn Sỹ Dánh: Trưởng Phòng TTKT&ĐBCL - Ủy viên
15. CVCC. Lương Tất Thùy: Chánh Văn phòng Tổng hợp - Ủy viên

Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet