Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 30
Quản trị kinh doanh

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH -Mã ngành: 51340101

1. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Kiến thức, kỹ năng:

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về  Quản trị kinh doanh; Có kiến thức và kỹ năng hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra các hoạt động quản trị tại các đơn vị và doanh nghiệp; Có Kỹ năng phân tích thị trường và nhận biết vấn đề trong thực tế sản xuất kinh doanh, đưa ra các quyết định, các giải pháp giải quyết vấn đề hiệu quả; Có kỹ năng làm việc độc lập và làm viêc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Kỹ năng khởi nghiệp; Có trình độ tiếng Anh B, tin học B.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng công tác tại các đơn vị của doanh nghiệp như: Phòng kế hoạch, Tài chính, Nhân sự, Marketing, các  đơn vị sản xuất, dịch vụ thuộc mọi loại hình doanh nghiệp; Các bộ phận quản lý sản xuất và quản lý kinh tế tại các cơ quan quản lý Nhà nước; Các Viện nghiên cứu, các trường.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo; Có thể học tập lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành:Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị nhân lực; Quản trị chất lượng; Quản trị kinh doanh thương mại; Marketing…

   2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

 Kiến thức và kỹ năng:

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức về kinh tế- xã hội Quản trị kinh doanh tổng hợp  để thực thi cácchức năng quản trị liên quan đến các hoạt động sản xuất, dịch vụ, kinh doanh của mọi loại hình tổ chức và doanh nghiệp; Có kỹ năng phân tíchnhận biết vấn đề trong thực tế đưa ra các quyết định, các giải pháp giải quyết vấn đề; Có kỹ năng làm việc độc lập và làm viêc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Kỹ năng khởi nghiệp; Có trình độ tiếng Anh B, trình độ tin học B.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng thích ứng rộng, đáp ứng nhu cầu công việc quản trị tại các đơn vị  như: Phòng kế hoạch, Tài chính, Nhân sự, Marketing, hoặc tại các  đơn vị sản xuất, dich vụ , kinh doanh…thuộc mọi loại hình tổ chức và doanh nghiệp; Các bộ phận quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước; Các Viện nghiên cứu, các trường.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo; Có thể học tập lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Quản trị kinh doanh, với các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị nhân lực; Quản trị chất lượng; Quản trị kinh doanh thương mại; Marketing… 

3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH.

Kiến thức và kỹ năng:

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức về kinh tế-xã hội, về Quản trị kinh doanh để thực thi các chức năng quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch và lữ hành của mọi loại hình tổ chức và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khách sạn và du lịch; Có kỹ năng hoạch định, tổ chức, điều hành kiểm traKỹ năng phân tích thị trường và nhận biết vấn đề trong thực tế sản xuất kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch, đưa ra các quyết định, các giải pháp giải quyết hiệu quả; Có kỹ năng làm việc độc lập và làm viêc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Kỹ năng khởi nghiệp; Có trình độ tiếng Anh B, tin học B.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khách sạn và du lịch tại các bộ phận như: Phòng kế hoạch, Tài chính, Nhân sự, Lễ tân; Tổ chức sự kiện, Quản lý các tuor du lịch. MarketingCác bộ phận quản lý liên quan của các cơ quan quản lý Nhà nước; Các Viện nghiên cứu, các trường.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học tập lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Marketing.


Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet