Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 27
Tài chính - Ngân hàng

 

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – Mã ngành: 51340201

1. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 Kiến thức và kỹ năng:

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, tài chính- tiền tệ; chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, biết cách phân tích báo cáo tài chính, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, lập mô hình tài chính hoặc đầu tư tài chính; Có kỹ năng nghiệp vụ  thực hành nghề nghiệp trong mọi lĩnh vực hoạt động tài chính của doanh nghiệpCó khả năng vận dụng các kiến thức về tài chính doanh nghiệp vào thực tế và trong một số công việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp.; Có kỹ năng hợp tác làm việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng phân tích; Có trình độ tiếng Anh B; Trình độ tin học B, thành thạo các phần mềm trong quản lý tài chính và một số phần mềm ứng dụng khác.

 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Phòng Tài chính-Kế toán, Kế hoạch  trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tếCác cơ quan Tài chính và thuế của Nhà nướcCác cơ quan kiểm toán Nhà nướcCác viện nghiên cứu, các trường.

  Khả năng học tập nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học tập lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Tài chính-Ngân hàng Kinh tế, kế toán và Quản trị kinh doanh. 

2. CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

Kiến thức và kỹ năng

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về Tài chính-Tiền tệ, Kế toán – Kiểm toán; Ngân hàng thương mại; Quản trị hoạt động Ngân hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hốiNắm vững kỹ năng thực hành cụ thể trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng và các tổ chức tín dụngnhư:  các kỹ năng về tài chính-tín dụng, kế toán Ngân hàng., thị trường chứng khoán, thanh toán Quốc tế: Có kỹ năng hợp tác làm việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng phân tích; Có trình độ tiếng Anh B; Trình độ tin học B, thành thạo các phần mềm trong quản lý Tài chính- Ngân hàng và một số phần mềm ứng dụng khác.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Các Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại; Các tổ chức tín dụng; Các công ty chứng khoán thuộc mọi thành phần kinh tế.;Có thể đảm  nhận tư vấn Ngân hàng, tư vấn chứng khoán  và các dịch vụ Ngân hàng khácCác viện nghiên cứu, các trường .

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học tập lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành Tài chính-Ngân hàng. Kinh tế Kế toán và Quản trị kinh doanh

  3. CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Kiến thức và kỹ năng

 -  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thuế sẽ có những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, tài chính-tiền tệ, kiến thức chuyên sâu về thuế, am hiểu các vấn đề về lý thuyết thuế, chính sách thuế, các quy trình hạch toán thuế và có kiến thức bổ trợ về pháp luật, các cam kết quốc tế về thuế; Có kỹ năng nghiệp vụ  thực hành nghề nghiệp trong mọi lĩnh vực hoạt động về thuế và tài chính  của doanh nghiệp.  kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập. Có trình độ tiếng Anh B; trình độ tin học B, Sử dụng thành thạo các phần mềm trong quản lý tài chính, thuế  các  phần mềm ứng dụng khác.

Khả năng học tập nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học tập lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Tài chính-Ngân hàng; Kinh tế,  kế toán và Quản trị kinh doanh.

  Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

       - Có khả năng  nhận những công việc chuyên môn về kế toán thuế, tư vấn thuế, thanh tra thuế, quản lý thu thuế trong các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước khác; Các công việc có liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Kế toán trong doanh nghiệp; Có khả năng làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước về thuế và hải quan; các cơ sở cung cấp các dịch vụ về thuế; Các viện nghiên cứu và các trường.

  4. CHUYÊN  NGÀNH HẢI QUAN

Kiến thức và kỹ năng:

 - Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, về tài chính- tiền tệ, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực hải quan và nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, am hiểu quy trình thủ tục hải quan; kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan, có kiến thức hỗ trợ về pháp luật trong lĩnh vực hải quan và các cam kết quốc tế về hải quan: Có kỹ năng nghiệp vụ thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực hải quan và nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; Thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập. Có trình độ tiếng Anh B; Trình độ tin học B, sử dụng thành thạo các phần mềm trong quản lý tài chính, thuế, hải quan và một số phần mềm ứng dụng khác.  

 Khả năng học tập nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học tập lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Tài chính-Ngân hàng; Kinh tế,  kế toán và Quản trị kinh doanh.

   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng đảm nhận những công việc liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp, nghiệp vụ hải quan, thuế: Có khả năng làm việc ở các cơ quan hải quan, các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; Các viện nghiên cứu và các trường.

 


Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet