Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 12
Kế toán

NGÀNH KẾ TOÁN- Mã ngành: 51340301

1.CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Kiến thức và kỹ năng

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức về kinh tế-xã hội, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kiểm toán, luật chuyên ngành. Có kiến thức cơ bản về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Có kỹ năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán; Có kỹ năng hợp tác làm việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm. Có  trình đtiếng Anh B; Trình đ  học Bsử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dung trong nghiệp vụ kế toán và một số phầm mềm quản lý khác

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Phòng Kế toán, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch tiền lương… trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp ; Các cơ quan kiểm toán Nhà nước; Các viện nghiên cứu và  các  trường.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

2. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kiến thức và kỹ năng:

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, tài chính-tiền tệ, có kiến thức chuyên  sâu về tài chính-kế toán, kế toán, pháp luật, tổ chức công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán tại các loại hình tổ chức và doanh nghiệp theo chế độ kế toán của Nhà nước; Có kỹ năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán; Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng làm việc độc lập và làm viêc nhóm; Có trình độ tiếng Anh B; trình  độ tin học B, biết sử dụng các phần mềm tin học ứng dung trong nghiệp vụ kế toán và một số phầm mềm quản lý khác.

 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Phòng Kế toán, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch tiền lương… trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tếCác cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệpCác cơ quan kiểm toán Nhà nướcCác viện nghiên cứu, các trường.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học lên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng. Kinh tế và Quản trị kinh doanh.


Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet