Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669677
Số người online : 18
Khoa đào tạo thường xuyên


ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

  MỘT MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG

 

 

I Chức năng, nhiệm vụ:

          Phương hướng chiến lược của Trường Cao đẳng KT-KT Hà Nội là: phát triển tổng hợp, đa cấp, đa ngành… với các dịch vụ đào tạo phong phú nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu đa dạng cho nguồn nhân lực của xã hội.

          Thực hiện chủ trương này, ngay từ những năm đầu thành lập, ngoài hệ đào tạo chính quy là Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiêp (đào tạo theo chỉ tiêu hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo); BGH nhà trường đẫ rất quan tâm đến các loại hình và đối tượng đào tạo khác, nhằm nhanh chóng mở rộng quy mô đào tạo. Việc mở rộng, phát triển các loại hình đào tạo, với các cấp học khác nhau; trước hết đáp ứng nhu cầu về đào tạo của xã hội, từng bước rút kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản lý để chuẩn bị cho việc đào tạo ở các trình độ cao hơn.

          Trên tinh thần đó, Khoa Đào tạo thường xuyên đã được hình thành từ tháng 05 năm 2009. Xuất phát từ tình hình thực tế về quy mô và tổ chức bộ máy chung của Trường, Khoa ĐTTX  được BGH nhà trường yêu cầu phải đảm nhiệm việc tổ chức, quản lý nhiều hệ đào tạo, với các cầp học và loại hình đào tạo khác nhau, cụ thể:

- Phụ trách toàn bộ lĩnh vực quản lý, tổ chức đào tạo Cao đẩng nghề chính quy: Xin phép hoạt động và mở ngành đào tạo Cao đẳng nghề (Do Tổng cục dạy nghề quản lý); Trực tiếp tuyển sinh, quản lý, điều hành quá trình đào tạo nghề theo chỉ tiêu được giao. Quản lý, giám sát các cơ sở liên kết có tham gia đào tạo Cao đẳng nghề theo chỉ tiêu của Trường.

- Liên kết với các Trường Đại học, Học viện để phối hợp tuyển sinh, quản lý hoặc tổ chức đào tạo một số ngành học phù hợp với các ngành học cũng như lực lượng giảng viên và cơ sở vật chất của Trường hiện có.

- Liên hệ với các Trường ĐH, Học viện để tổ chức, quản lý đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng lên Đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học liên thông của học sinh, sinh viên các ngành học của Trường hàng nâm.

- Phối hợp với các Trường ĐH, Học viện để tuyển sinh, quản lý đào tạo các lớp Đại học hệ vừa làm - vừa học, đào tạo văn bằng 2…

- Phối hợp với các Trường, các đơn vị có kinh nghiệm để tổ chức đào tạo ngắn ngày các nghề, các vấn đề cần thiết… mà xã hội đang quan tâm. 

II. Một số thuận lợi và thách thức:

1.     Thuận lợi:

- BGH nhà trường có quyết tâm cao trong việc phát triển Khoa ĐTTX. ,Là một trường mới thành lập, số lượng chỉ tiêu đào tạo các ngành của hệ chính quy có hạn. Muốn mở rộng nhanh quy mô phát triển nhà trường, chỉ có thể bằng việc phát triển các ngành đào tạo phi chính quy, thông qua việc liên kết, phối hợp với các Trường ĐH, Học viện để đào tạo đa ngành, đa hệ, Chính vì vậy, Khoa ĐTTX đã được thành lập tương đối sớm, với nội dung hoạt động phong phú. BGH nhà trường chỉ đạo thường xuyên để tạo cho Khoa có cơ hội phát triển theo mong muốn của nhà trường.

- Bộ máy cán bộ Khoa đã được tăng cường kịp thời, nhằm đáp ứng nhiệm vụ có tình đặc thù của khoa. Tuy một số chưa có nhiệu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng đa số đều rất tích cực, nhiệt tình để cố gắng hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao

- Sự phồi hợp giữa Khoa với các Phòng chức năng và với các Bộ môn tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho sự phát triển chung.

2.     Thách thức:

- Đại bộ phận chỉ tiêu đào tạo của các hệ đều phụ thuộc vào mối liên kết và sự chia sẻ của các Trường ĐH hoặc Học viện. Để có chỉ tiêu đào tạo của các Trường, Học viện có thương hiệu là vấn đề không đơn giản. Trường ta mới thành lập, chưa có kinh nghiệm và cơ chế thích hợp cho hoạt động lĩnh vực này, nên chưa tạo niềm tin cho các đối tác trong việc cung cấp chỉ tiêu đào tạo hàng năm.

- Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo do Khoa quản lý cũng rất khó khăn, đây là thách thức lớn nhất để thực hiện các chỉ tiêu hàng năm. Sự cạnh tranh trong hoạt động tuyển sinh giữa các Trường, các Trung tâm đang diễn ra hết sức gay gắt.

- Kinh nghiệm tổ chức, tuyển sinh các hệ đào tạo của Khoa chưa có.

- Trường chưa có trụ sở ổn định cũng là một trong những khó khăn

cho sự phát triển. 

III. Một số hoạt động bước đầu của Khoa ĐTTX

 

          Mặc dù chủ trương và quyết tâm của BGH là phát triển nhanh các loại hình đào tạo do Khoa ĐTTX phụ trách. Song, do nhiều nguyên nhân, đầu năm 2010, khi được bổ sung nhân sự, các hoạt động của Khoa mới đi vào vận hành và hoạt động.

- Nhiệm vụ chính của Khoa năm 2010 là triển khai tuyển sinh để tổ chức đào tạo Cao đẳng nghề tại Trường. Thông qua các kênh tuyên truyền tuyển sinh chung của Trường và qua một số đối tác, số sinh viên đền làm thủ tục nhập học CĐN được 31 em, chỉ đạt 30% kế hoạch mà BGH yêu cầu.

Năm 2010, Trường ĐH Trà Vinh được Bộ GD và ĐT cho phép đào tạo theo địa chỉ tại một số địa phương. Được BGH giao nhiệm vụ, Khoa ĐTTX đã phối hợp với cơ quan đại diện của ĐH Trà Vinh tại Hà Nội tổ chức tuyển sinh và tổ chức, quản lý đào tạo 02 lớp Đại học chính quy (ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh) với gần 100 sinh viên, bằng 50% chỉ tiêu kế hoạch.

Tuy số lượng nhập học các lớp này còn khá khiêm tốn so với chỉ tiêu kế hoạch; Song, trong điều kiện tình hình chung của việc tuyển sinh các hệ này có nhiều khó khăn, lần đầu tiên chúng ta tuyển được 01 lớp CĐN cũng như 02 lớp ĐH của Trà Vinh là cố gắng lớn, tạo đà và kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

- Năm 2010, Khoa ĐTTX đã tiếp quản để quản lý đào tạo 02 lớp ĐH vừa làm - vừa học Khoá 43 của ĐH KTQD với trên 200 sinh viên. Tháng 12 năm 2010, Khoa lại được giao quản lý thêm 02 lớp Liên thông TCCN lên Đại học của Đại học Công đoàn với gần 140 sinh viên 

IV. Kế hoạch phấn đấu năm học 2011-2012

 

·        Năm học 2011-2012, chỉ tiêu đào tạo BGH giao cho Khoa ĐTTX như sau:

-         Cao đẳng nghề: 200 sinh viên

-         Tuyển sinh Đại học Trà Vinh: 300 chỉ tiêu

-         Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy: 400 chỉ tiêu

-         Hệ đại học vừa làm - vừa học: 200 chỉ tiêu

-         Đào tạo ngắn hạn: 500 chỉ tiêu

·        Những biện pháp phấn đấu để thực hiện các chỉ tiêu trên:

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện việc tuyên truyến quảng bá về các hệ đào tạo, các ngành học và nhu cầu tuyển sinh các hệ: đăng báo, quảng cáo, thông báo trực tiếp cho các thí sinh để họ lựa chọn ngành và trường cần học…

+ Đối với một số đối tượng và loại hình đào tạo của Khoa ĐTTX, như tuyển sinh CĐN, ĐH Trà Vinh, liên thông, vưà làm - vừa học…ngoài những biện pháp chung trên đây, Khoa ĐTTX phải có những biện pháp riêng, phù hợp với từng đối tượng:

-         Trực tiếp làm việc với các TTGDTX , các Trường THPT (chủ yếu là trường ngoài công lập) ở các Huyện xung quanh khu vực Hà Nội để phối hợp tuyển sinh các hệ CĐN, đại học Trà Vinh.

-         Đối với đào tạo liên thông, trước hết tuyên truyền cho sinh viên Khoá I của Trường, đồng thời liên kết với các Trường cao đẳng khác để tuyển sinh các ngành tương ứng.

-         Thông qua các đối tác có quan hê để tuyển sinh hệ vừa làm - vừa học và các hệ khác

-         Đào tạo ngắn hạn, trước mắt và thời gian đầu chủ yếu là tuyên truyền cho sinh viên các khoá trong Trường tham gia để năng cao kỹ năng chuyên môn…

                                                                    Trưởng Khoa ĐTTX

 

 

                                                                 Phạm Gia Thắng   

 

 

 

 

 


Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet