Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 23
Chi bộ Nhà trường

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
I. Tổ chức và nhiệm vụ của cơ sở Đảng (lược trích)
1. Tổ chức
- Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.
- Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở); cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp uỷ cấp trên nào cho phù hợp; nếu chưa đủ ba đảng viên chính thức thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng thích hợp.
- Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc.
- Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.
- Những trường hợp sau đây, cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện:
+ Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ ba mươi đảng viên.
+ Lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có hơn ba mươi đảng viên.
+ Lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở.
 
2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng
- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong Nhà trường, là tổ chức hạt nhân giữ gìn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi kế hoạch của Nhà trường đặt ra trong năm (đặc biệt là công tác tuyển sinh, duy trì tốt tiêu chuẩn hóa dạy thêm tiếng Anh, Tin học và mở thêm chương trình đào tạo phần mềm mới). Chú ý nâng cao chất lượng đào tạo gắn chặt chẽ với thực hành, với thị trường; xây dựng thương hiệu có giá trị cao cho Nhà trường.
- Lãnh đạo 02 tổ chức quần chúng chủ lực là Đoàn Thanh niên và Công đoàn
+ Hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, Đoàn xung kích đi đầu phong trào dạy tốt, học tốt; đi đầu trong mọi hoạt động của Nhà trường; Công đoàn giữ gìn đoàn kết, chăm lo đời sống cho công đoàn viên.
+ Xây dựng tốt nền nếp, hoạt động và nội dung sinh hoạt từ đồng chí đứng đầu đến thường trực, thường vụ, BCH, các tổ chức quần chúng một cách khoa học và có hiệu quả.
+ Hàng quý BCH Chi ủy Chi bộ Đảng nghe 01 lần (tập thể lãnh đạo) về hoạt động của từng đoàn thể quần chúng để trao đổi góp ý và chỉ đạo.
- Công tác xây dựng Đảng:
+ Lãnh đạo toàn thể Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; Kế hoạch hành động của Ban Giám hiệu Nhà trường.
+ Sinh hoạt Đảng đều đặn, nâng cao chất lượng hoạt động của từng Đảng viên và cả Chi bộ xoay quanh các nhiệm vụ của người đảng viên:
- Mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, sinh viên tiêu biểu cho ít nhất 50 quần chúng tìm hiểu về Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Kết nạp được ít nhất 05 Đảng viên trong số 15 đồng chí đã xem xét bồi dưỡng.
- Phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong năm của toàn Đảng bộ Khối.
 
II. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức gồm: 29 Đảng viên. Trong đó có:
- Ban chi ủy: 03 đ/c
- 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 24 Đảng viên
- Số điện thoại: 0435.683.478
 
III. Bí thư chi bộ Đảng Nhà trường

Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet