Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 15
Các Trung tâm trực thuộc

TRUNG TÂM TƯ VN DU HC HÀ NI

(Ha Noi Consulting Center of foreign Studies)
I. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
1. Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tư vấn du học tự túc toàn diện cho HS-SV.
- Tham mưu cho Hiệu Trưởng đưa ra các chủ trương, kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm tư vấn hỗ trợ cho HS- SV về các mặt: việc làm, đời sống, học tập, thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Liên kết với các trường Đại Học, Học Viện nước ngoài về các chương trình du học tự túc.
2. Nhiệm vụ của Trung tâm.
- Xây dựng nội dung kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trung Tâm Tu Vấn du học Hà Nội phù hợp với chiến lược phát triển chung của nhà trường.
- Ký kết hợp đồng hợp tác với các trường Đại Học, Học viện của các nước Trung Quốc,Nhật Bản, Đài Loan và một số nước khác trong khu vực và ngoài khu vực về chương trình liên kết đào tạo đại học, đào tạo ngắn hạn, sau đại học.
- Tổ chức các khóa học tiếng Hán, Tiếng Nhật, Tiếng Anh cho mọi đối tượng theo yêu cầu.
- Tư vấn cho HS- SV một cách toàn diện về các chương trình du học tự túc.
- Làm đầu mối tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cho sinh viên có nhu cầu du học tự túc ở Trung Quốc , Đài Loan Nhật Bản, Mỹ và các nước khác.
- Giới thiệu và hỗ trợ cho HS- SV tìm kiếm giáo trình, tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học trong nước hoặc nước ngoài.
- Hỗ trợ cho HS –SV tìm học bổng, tìm các chương trình du học tự túc phù hợp
- Tổ chức các chương trình giao lưu,hội nghị, hội thảo, triển lãm...giữa sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường Đại học, Học viện của Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các nước với HS – SV của Trường.
- Thực hiện công tác tổng hợp thống kê về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các Phòng, đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng kế hoạch và lịch trình của nhà Trường, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.
- Quản lý sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.
II. Lĩnh vực hoạt động
- Hoạt động Tư vấn hỗ trợ học sinh sinh viên
- Tư vấn việc làm cho Học sinh - Sinh viên (trong khi học và sau khi tốt nghiệp)
- Tư vấn nghề nghiệp cho Học sinh - Sinh viên nhằm nâng cao lòng yêu nghề, hiểu biết về nghề nghiệp đã học.
- Tư vấn những chương trình du học tự túc nước ngoài cho sinh viên một cách toàn diện nhất.
- Tư vấn cho sinh viên các thủ tục cần thiết để tiến hành du học.
- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ thuật cuộc sống phù hợp với yêu cầu của du học sinh.
- Tư vấn cho sinh viên các thủ tục cần thiết để tiến hành du học.
- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ thuật cuộc sống phù hợp với yêu cầu của du học sinh.
- Các hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế. Giới thiệu Học sinh – Sinh viên thực tập ở nước ngoài.
- Các hội nghị, hội chợ việc làm cho Học sinh – Sinh viên.
- Các lớp kỹ năng: xin việc, phỏng vấn, tư duy sáng tạo, viết báo cáo, làm việc theo nhóm, giao tiếp, thuyết trình, …
- Một số hoạt động giao dịch khác cho Học sinh – Sinh viên.
III. Cơ cấu tổ chức
- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
+ 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 05 chuyên viên
- Điện thoại: 04 3568 3283
- Giám đốc Trung tâm:
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC KỸ THUẬT VIÊN
CAO CẤP HÀ NỘI
(TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HÀ NỘI)
I. Chức năng, nhiệm vụ
1. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho người học theo chương trình không chuyên A, B, C và các trình độ khác.
- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường để đánh giá trình độ ngoại ngữ cho người học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp theo hợp đồng cho các tổ chức , cá nhân trong và ngoài Trường.
3. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài Trường để xây dựng chương trình đào tạo, và đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học không chuyên đạt các trình độ A, B, C và trình độ khác.
4. Phối hợp với các bộ môn chuyên môn để tổ chức tuyển sinh đào tạo các kỹ năng chuyên môn như: Kế toán, Thuế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và các kỹ năng khác.
II. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
- 01 Giám đốc trung tâm, 03 chuyên viên
- ĐT: 04 3568 3283
- Giám đốc Trung tâm:

Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet