Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9663971
Số người online : 17
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 11/05/2012 - 14:51    

Công văn hướng dẫn xin cấp lại sổ Đoàn, thẻ Đoàn, kết nạp Đoàn viên mới

 

                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI

*********

Số: 09 CV/ĐTN

 

 

 

Hà Nội, ngày 08  tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các Chi đoàn trực thuộc 

     Để đảm bảo cho công tác xây dựng Đoàn và quản lý hồ sơ Đoàn viên của Đoàn trường, Ban thường vụ Đoàn trường gửi các chi đoàn các công văn, hướng dẫn và thông tin về việc:

1.    Xin cấp lại sổ Đoàn, thẻ Đoàn

2.    Kết nạp Đoàn viên mới

Dự kiến về thời gian tổ chức học cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn như sau:

1. Tổ chức lớp học cảm tình đoàn vào ngày 16/05/2012

2. Tổ chức kết nạp Đoàn vào ngày 25/05/2012

Ban thường vụ Đoàn đề nghị BCH các Chi đoàn nghiêm túc triển khai và thực hiện cụ thể  các nội dung trong công văn, hướng dẫn  kèm theo.(CV, HƯỚNG DẪN.zip)

Lưu ý: Đối với các Chi đoàn thuộc cơ sở Tây Mỗ, sau khi  hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, các đồng chí gửi về  Đoàn trường thông qua :

                      Thầy Đông  - phòng giảng viên, cơ sở Tây Mỗ/ ĐT: 0979588665

Mọi thắc mắc về công tác khôi phục hồ sơ Đoàn viên. Các đồng chí liên hệ trực tiếp

Đ/c Nguyễn Văn Lợi – CB Bán chuyên trách Đoàn (0973390682).

Đ/c Nguyễn Thị Thiện – CB Bán chuyên trách Đoàn (0974786400).

 

Nơi nhận:

- Các chi đoàn trực thuộc;

- Lưu VP Đoàn 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 (Đã ký)

 

 

Đào Thị Thu Hiền 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet