Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9661882
Số người online :
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hatiboco/public_html2/@hcet/@hcet.edu.vn/libs/dataaccess/useronline.php on line 132

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hatiboco/public_html2/@hcet/@hcet.edu.vn/libs/dataaccess/useronline.php on line 132
2
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 19/02/2013 - 15:47    

Lược trích bài tham luận của ThS. Nguyễn Thị Dung-Trưởng BM Kế toán tại Hội nghị Đổi mới đào tạo

 

Trong những năm gần đây, có rất nhiều  trường  đào tạo ngành kế toán và số lượng sinh viên theo học ngành kế toán thường chiếm tỷ lệ lớn. Có trường số sinh viên theo học ngành kế toán chiếm đến ½ tổng số sinh viên của trường..Rõ ràng nhu cầu về người làm kế toán, về đào tạo người làm kế toán là rất lớn, thường xuyên, liên tục và ngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn.

Trước yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập quốc tế, kế toán không thuần túy là công cụ quản lý, là việc ghi chép, xử lý thông tin, mà đã phát triển và trở thành một ngành, một loại hình dịch vụ. Trong kinh tế thị trường, nhà nước quản lý và điều hành kinh tế bằng luật pháp. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chủ thể kinh tế được tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tự quyết định.  Doanh nghiệp được sử dung các dịch vụ tài chính, trong đó có dịch vụ tư vấn, quản trị, thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán,..

Hơn nữa, thời đại ngày nay là thời đại của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin đang phát triển  rất nhanh, hỗ trợ  đắc lực cho quản trị kinh doanh. Kế toán là ngành sớm tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin thay thế phần lớn công việc mang tính nghiệp vụ của người làm kế toán. Điều đó ảnh hưởng đáng kể tới tính chất công việc kế toán, đặc biệt là nội dung và phương thức đào tạo về kế toán.

Trong bối cảnh đó, người làm kế toán cũng phải đáp ứng những yêu cầu mới:

- Tính chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội của kế toán được khẳng định. Người làm nghề kế toán phải là những chuyên gia tài chính, có thể hành nghề độc lập và cung cấp các dịch vụ tài chính, kế toán và kiểm toán.

- Về năng lực chuyên môn: có hiểu biết về kinh tế - tài chính, kỹ năng tổ chức và xử lý thông tin tài chính, kiểm tra và đánh giá thông tin, đưa ra các ý kiến nhận xét, tư vấn về tài chính cho các nhà quản lý; có trình độ tổ chức hoạt động tài chính, kế toán, điều hành công việc tài chính, kế toán.

- Về đạo đức nghề nghiệp: là nghề nghiệp gắn liền con số, có quan hệ chặt chẽ với các quyết định kinh tế - tài chính, vì vậy đòi hỏi rất cao về tính trung  thực, khách quan, bản lĩnh nghề nghiệp. Đây cũng là đạo đức nghề nghiệp của những người làm nghề kế toán và kiểm toán.

Để đáp ứng được yêu cầu mới  đối với nghề kế toán, việc đào tạo ngành kế toán của trường cũng cần được đổi mới rất căn bản về chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo

I. Về  chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cần đa dạng, linh hoạt. (có nhiều học phần tự chọn với những nội dung phù hợp với yêu cầu  của nghề nghiệp )

Với cấp đào tạo bậc cao đẳng  kế toán, chúng tôi xác định chuẩn đầu ra của sinh viên kế toán như sau

1. Chuẩn Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

- Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán

- Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn

- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

- Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp

2. Chuẩn Kỹ năng:

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

- Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

- Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị

- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật

- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

3. Chuẩn thái độ:

Có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp: trung  thực, khách quan, bản lĩnh nghề nghiệp và có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc

Từ chuẩn đầu ra  đã xác định như trên, trên cơ sở chương trình đào tạo ngành kế toán đã có của trường, chúng tôi mạnh dạn đề xuất chương trình đào tạo ngành kế toán cho những năm đào tạo tiếp theo của nhà trường  theo tín chỉ gồm có 97 tín chỉ.

          II. Về nội dung đào tạo

Nôi dung đào tạo cần phong phú về kiến thức, vừa đảm bảo những kiến thức lý thuyết rất cơ bản, có tính nguyên lý và khoa học, vừa có tính thực tiễn cao

1. Khoa học kế toán có tính độc lập và khá hoàn chỉnh cả về nội dung và phương pháp luận, nhưng dựa trên nền tảng của khoa học quản lý và lý thuyết tài chính, Vì vậy, nội dung đào tạo ngoài những kiến thức mang tính nguyên lý, nguyên tắc của kế toán,  kỹ năng về phương pháp kế toán,  còn rất cần những kiến thức về lý thuyết kinh tế, quản lý kinh tế và tài chính... Kiến thức về kế toán không chỉ dừng lại ở phương pháp kế toán,  phương pháp xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế - tài chính, mà quan trọng hơn là kỹ năng tổ chức thu thập, đánh giá thông tin, kỹ năng sử dụng thông tin do kế toán xử lý và cung cấp. Con số của kế toán phải là con số  phản ảnh thực trạng kinh doanh, thực trạng tài chính của tổ chức, doanh nghiệp. Cần phải cung cấp cho sinh viên kỹ năng đánh giá và phân tích thông tin do kế toán và kiểm toán cung cấp.

          2. Bộ môn Kế toán phấn đấu đến hết năm học 2012- 2013, bộ môn sẽ có đầy đủ bài giảng và hệ thống câu hỏi ôn tập và bài tập chung của bộ môn cho các môn chuyên ngành, đề nghị nhà trường in ấn, làm tại liệu chính thức phục vụ cho sinh viên học tập

3. Ngoài ra, thư viên nhà trường cũng cần được bổ sung thêm nhiều tài liệu tham khảo. Tại thư viện, sinh viên  có thể tra cứu tài liệu qua mạng Internet, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh cho sinh viên

II. Về phương pháp đào tạo

Phương pháp giảng dạy cũng cần được cải tiến:

1. Hạn chế cách giảng dạy nặng về lý thuyết, sinh viên thụ động ngồi nghe và chép bài, dẫn đến sinh viên ra trường chậm làm quen với công việc, phải đào tạo thêm nhiều.

2. Cần phải tạo cho sinh viên phân tích và phát triển lý luận mang tính bản chất của kế toán, Chế độ kế toán hay các quy định kế toán của Nhà nước trong từng thời kỳ, trong từng cơ chế quản lý chỉ là sự hiện thân, sự minh chứng cho những nguyên lý mang tính bản chất của kế toán. Hãy chọn phương pháp giảng dạy và phương pháp học tích cực đối với môn học kế toán.

3. Tăng cường các bài tập tình huống, các trao đổi hai chiều giữa giảng viên  và sinh viên.

4. Thành lập phòng thực hành kế toán, trong đó trang bị các mô hình doanh nghiệp đầy đủ các hoạt động chủ yếu của một doanh nghiệp. Tạo cơ hội để sinh viên sớm tiếp cận các hoạt động thực tế, các yếu tố, các công việc, các phương pháp, các giấy tờ, chứng từ, sổ kế toán và mẫu biểu thuộc các phần hành kế toán như thật. 

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet