Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667916
Số người online : 13
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 26/11/2011 - 09:06    

Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI

–––––––––––––––––
Số:       /BC-CĐKTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

       Hà Nội, ngày 16  tháng  8  năm 2010

 

 BÁO CÁO
Tổng kết năm học  2009 - 2010
–––––––––––––

 

 

 

 

 

                   

                    

1. Nhiệm vụ năm học 2009- 2010.
          Báo cáo về “ Tình hình, phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010” trình bày tại lễ khai giảng năm học 2009-2010  ngày 17 tháng 10 năm 2009 đã xác định:
Phương hướng của trường trong năm học 2009-2010 là: “ Quán triệt nhiệm vụ của toàn ngành năm học 2009-2010; Thực hiện hiện chủ đê năm học 2009-2010 là:  hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; ..Toàn trường tăng cường đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hướng mọi hoạt đông tập trung vào thực hiên công tác đào tạo, đưa hoạt động đào tạo của trường đi vào nề nếp đạt kết quả chất lương cao nhất…”
Toàn trường tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm là: công tác tuyển sinh; công tác đào tạo; Công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên; công tác tổ chức và quản lý; công tác chính trị tư tưởng; Công tác xây dựng cơ sở vật chất
Thực hiện phương hướng và nhiệm vụ của năm học 2009-2010, trường ta có những thuận lợi và thách thức chủ yếu sau:
2. Những thuận lợi và thách thức chủ yếu:

2.1 Những thuận lợi:

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ cơ hữu nhiệt tình, tâm huyết, đoàn kết, chủ động trong mọi hoạt động với ý thức tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao;  
- Phát huy được những kinh nghiệm bước đầu trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và công tác sinh viên;
- Điều kiện học tập, cơ sở vật chất về cơ bản đáp ứng được yêu cầu mở rộng quy mô tương đối nhanh của Trường.
2.2 Những thách thức:
- Trường mới thành lập được 2 năm, chưa có thương hiệu, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nguồn tài chính còn eo hẹp; Hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ của Trường chưa ổn định, đang trong giai đoạn điều chỉnh, chưa đồng bộ. Cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu của một số đơn vị, bộ phận còn thiếu…còn rất nhiều khó khăn nhưng trường phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn trong công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý đào tạo  và những hoạt động khác của một trường Cao đẳng tại địa bàn Hà Nội vốn có rất nhiều cơ sở đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng danh tiếng.
- Đối tượng vào học phần lớn là học sinh ở trình độ thấp. Một bộ phận sinh viên thiếu động cơ học tập, ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện chưa tốt. Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao kết quả học tập, đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế  trong tuyển sinh, giảng dạy, thi cử  đào tạo  là một thách thức có tính đặc thù của trường ta và có tính lâu dài.
- Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, CBNV và sinh viên toàn trường đã có nhiều cố gắng, phát huy được những thuận lợi, khắc phục các khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ rất đáng ghi nhận:

II. Những kết quả đạt được.

1. Công tác tuyển sinh

           Nhà trường coi công tác tuyển sinh quan trọng đặc biệt quanh năm. Trường đã xây dựng lại tổ chức tuyển sinh có cán bộ có kinh nghiệm phụ trách, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, cơ chế chính sách để thu hút tất cả các tổ chức, cá nhân CBNV và sinh viên tham gia vào công tác tuyển sinh.
* Đối với hệ đào tạo chính quy:
Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, hợp lý, linh hoạt với quyết tâm cao, Trường đã tuyển được 1130 sinh viên hệ cao đẳng chính quy, vượt 41,25% so với chỉ tiêu của Bộ giao và tăng gần gấp 2 lần so với số chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008 – 2009.
Hệ TCCN tuyển được 407 học sinh, tăng 23% so với năm trước nhưng chỉ đạt 34% chỉ tiêu Bộ giao.
* Các hệ đào tạo khác
- Cuối năm 2009, Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐCQ. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên triển khai hệ đào tạo này, chưa có kinh nghiệm nên chỉ tuyển được 27 học sinh vào 2 ngành Kế toán và Tài chính Ngân hàng, số học sinh này hiện phải nhờ Khoa Đào tạo Thường xuyên của Đại học Công Đoàn đào tạo.
- Năm 2009, Trường cũng đã được Tổng cục dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho phép đào tạo Cao đẳng Nghề với 2 nghề: Kế toán Doanh nghiệp và Quản trị mạng máy tính, mỗi năm 400 chỉ tiêu. Nhà trường đã hợp tác với Trung tâm Hợp tác và Phát triển đào tạo Nghề tại Đông Ngạc tuyển sinh và đào tạo. Số học sinh vào học khóa đầu được 366 em, đến nay còn lại là 274 em.
Có được kết quả trên phải kế đến định hướng quan trọng đúng đắn của BGH, xác định công tác TS là trung tâm, xác định lựa chọn các biện pháp tuyển sinh phù hợp hiệu quả. Đặc biệt đã phát huy sức mạnh toàn trường cho công tác TS. Trong đó phải kể đến sự cố gắng tận tụy của CBNV Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, phòng Hành chính tổng hợp, các thày giáo chủ nhiệm, các  thày cô giáo trẻ, sinh viên tình nguyện đã làm việc tận tụy trách nhiệm khẩn trương không kể giờ.giấc phục vụ tuyển sinh được kịp thời. Các thầy cô lãnh đạo các bộ môn đã tận dụng mối quan hệ  của mình  đưa về trường trên 20 ngàn hồ sơ để gọi xét tuyên, kế đó là sự tuyên truyền của chính sinh viên nhà trường.
2. Hoạt động đào tạo.
* Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và quản lý đào tạo
- Trên cơ sở dự kiến kế hoạch tuyển sinh sát đúng, phòng Đào tạo đã có phương án tổ chức  lớp học, ngành học cho học sinh - sinh viên Khóa II khá cụ thể; chủ động dự kiến lớp học, xây dựng thời khóa biểu đào tạo khóa I và khóa II sớm, hợp lý tạo điều kiện để các Bộ môn sắp xếp, bố trí lực lượng giáo viên tham gia giảng dạy chủ động ngay từ khi chuẩn bị kết thúc năm học 2008-2009.
- Ban Giám hiệu đã thường xuyên chỉ đạo các Bộ môn tổ chức biên soạn đề cương các học phần,  để quản lý thống nhất về nội dung, viết bài giảng; Đồng thời điều chỉnh các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu từng khóa. Xây dựng quy chế đào tạo và khung chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành  theo tín chỉ để chuẩn bị điều kiện cần thiết chyển từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ vào năm 2011-2012.
Cho đến nay việc biên soạn đề cương chi tiết các học phần đang được triển khai tích cực. Bộ môn kinh tế chung đã biên soạn 11/11 các học phần áp dụng cho đào tạo theo tín chỉ. Bộ môn TC-NH đã biên soạn 17/22 học phần. Bộ môn QTKD  9/14 học phần; Bộ môn du lịch: 18/30; Bộ môn CNTT: 7/ 24 học phần. Các bộ môn đều xây dựng kế hoạch hoàn thành việc biên soạn đề cương trong năm 2010. Ngoài ra các bộ môn cũng đã xây dựng được 15 bài giảng các học phần làm tài liệu giảng dạy và tham khảo. Để chuẩn bị cho đào tạo theo tín chỉ và điều chỉnh các chương trình đào tạo của các chuyên ngành HĐKH-ĐT của trường đã chỉ đạo các bộ môn xây dựng 100% chương trình các chuyên ngành đào tạo theo tín chỉ với tinh thần: Đảm bảo chương trình khung của Bộ, đạt chuẩn, thiết thực, phù hợp với đặc thù của trường, có tính liên thông.
Các bộ môn Chính trị, BM cơ bản, BM tiếng Anh đã có nhiều cố gắng trong thống nhất chương trình, nội dung giảng dạy. Đặc biệt bộ môn tiếng Anh, sau hội nghị chuyên đề về “ Dạy và học tiếng Anh” đã có nhiều cố gắng trong thay đổi tài liệu giảng dạy cho phù hợp với các chuyên ngành, biên soạn tài liệu tham khảo, soạn thảo các đề thi … cho phù hợp.    
- Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức việc thi, thi lại, học lại phù hợp với các quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của trường chặt chẽ, nghiêm túc, tạo điều kiện cho học sinh – sinh viên nâng cao  ý thức học tập và rèn luyện.
- Năm 2010, hệ đào tạo TCCN khóa I của trường kết thúc khóa học đây là sản phẩm đầu tiên của trường. Do vậy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các phòng và Bộ môn phải xây dựng kế hoạch và nội dung thực tập tốt nghiệp, kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp sớm nhằm tạo điều kiện cho các em có thể tốt nghiệp với chất lượng khá, chuẩn bị điều kiện  cho các em học liên thông ngay.
Đặc biệt, Phòng Đào tạo và hai Bộ môn Kế toán và Ngân hàng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tăng cường giảng dạy kiến thức thực hành, thực tế ngay tại trường được các thày cô giáo và sinh viên đánh là thiết thực và hiệu quả.
* Công tác quản lý đào tạo.
- Trên cơ sở kế hoạch đào tạo được xây dựng hơp lý, thời khóa biểu được dự kiến sớm, các bộ môn đã cùng với phòng Đào tạo phối hợp điều chỉnh sắp xếp bố trí thòi khóa biểu phù hợp cho các giáo viên, bên cạnh đó có sự phối hợp của các giáo viên chủ nhiệm, thường xuyên theo dõi, giải quyết hợp lý những tình huống đột xuất, nên không để xảy ra tình trạng bỏ giờ tùy tiện.
Các học phần giảng dạy có nhiều người tham gia, phần lớn các bộ môn đều xây dựng được đề cương thống nhất.
 Nhiều giáo viên giảng dạy các học phần: Chính trị, Toán, Tiếng anh, Giáo dục Quốc phòng, Kinh tế Chung và các học phần chuyên ngành đã thể hiện tinh thần  nghiêm túc, trách  nhiệm, chất lượng tốt, tạo niềm tin và sự phấn khởi cho học sinh – sinh viên học tập.
- Công tác tổ chức thi, học lại, thi lại, làm đề, chấm thi, vào điểm… thực hiện theo đúng quy chế, quy định, quy trình, nghiêm túc, khoa học, khách quan, chất lượng… đã có tác động tích cực đến dạy và học, và ý thức trách nhiệm, thái độ trong học tập và thi của học sinh – sinh viên toàn Trường.
- Đã qua 2 năm trường tổ chức thăm dò ý kiến của học sinh – sinh viên về tình hình giảng dạy các học phần Nhìn chung các ý kiến đều có những những nhận xét tốt, cũng có nhiều kiến nghị hợp lý có thể tham khảo cho giáo viên và các Bộ môn cải tiến trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo được tốt hơn.
- Trong năm qua trường đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề như các hội nghị chuyên đề về dạy và học tiếng Anh; hội nghị về xây dựng thương hiệu; hội nghị về tăng cường quản lý chuyên môn của các bộ môn; Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng trường…Các hội nghị trên tạo được không khí dân chủ, cởi mở, tạo sự đồng thuận có tác dụng tốt trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo và các công việc khác của trường.
- Trường đã xây dựng Quy định về chức trách nhiệm vụ của giáo viên  trong công tác giảng dạy. Dựa vào quy định của Bộ, tham khảo kinh nghiệm các trường đã xây dựng các mức nghĩa vụ, đồng thời điều chỉnh nhiều quy định về mức chi cho giảng dạy và các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo nhằm khuyến khích, thu hút giảng viên, đảm bảo sự công bằng, khách quan.
- Phòng Đào tạo và các Bộ môn tiếp tục chỉ đạo các giáo viên thực hiện các quy định về giảng dạy, ra đề, chấm thi, nộp điểm, hoàn thành các mẫu biểu theo quy định nên đảm bảo tính thống nhất và nghiêm túc. Chưa thấy xuất hiện tiêu cực trong chấm thi, cho điểm trong đội ngũ giáo viên.
3. Công tác học sinh – sinh viên.
 Ban giám Hiệu hết sức coi trọng công tác HS-SV, xác định công tác HS-SV là khâu trung tâm, có vai trò quan trọng quyết định đến việc hình thành nhân cách nguồn nhân lực do Nhà trường đào tạo.
- Thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì HS-SV, thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, của các tổ chức hỗ trợ HS-SV , Ban Giám hiệu Nhà trường kịp thời nắm được tình hình học tập, ý thức tổ chức kỷ luật, tình hình rèn luyện của HS-SV để có biện pháp khắc phục và giáo dục kịp thời.
Hàng năm điểm rèn luyện của HS-SV được thực hiện theo quy trình chặt chẽ có ý nghĩa giáo dục được HS-SV đồng tình, tổ chức thực hiện nghiêm túc.
- Trường đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, xây dựng tập thể lớp và chi đoàn vững mạnh. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn hoàn thành được nhiệm vụ, đa số gương mẫu, có trách nhiệm, có uy tín… đã góp phần tích cực vào thành tích chung của lớp. Nhiều lớp thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có nhiều hoạt động phong phú, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.  Cuộc họp của lãnh đạo Nhà trường với Ban Cán sự lớp, cán bộ các Chi đoàn toàn Trường là dịp để các em hiểu rõ hơn về nhà trường, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chung của lớp và của Trường.
- Ngoài ra trường hết sức coi trọng đến công tác động viên khen thưởng đối với tập thể cá nhân, thực hiện chính sách xã hội đối với HS-SV thuộc diện chính sách và hộ nghèo.
Các hoạt động  hỗ trợ một phần tiền tàu xe về tết cho 123 học sinh – sinh viên diện chính sách, hộ nghèo, nhà xa có khó khăn và có cố gắng trong học tập và rèn luyện 03 sinh viên hệ CĐ Khóa I được cấp học bổng của Bang Hessen – CHLB Đức. Tổ chức khen thưởng HS-SV có kết quả học tập rèn luyện tốt ngay trong học kỳ I. Một số cán bộ lớp gương mẫu, tích cực được Nhà trường biểu dương kịp thời; Tổ chức thăm viếng, chia buồn với gia đình có học sinh bị mất vì tai nạn, hoàn trả học phí cho gia đình...đã có ý nghĩa giáo dục rất tốt
- Nhìn chung đại bộ phận HS-SV có ý thức tập thể, có trách nhiệm với Trường, với lớp. Các em đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ - thể thao của Trường, tham gia đóng góp cho lớp, cho Trường và thực hiện tốt các quy định của Trường.
Công tác HS-SV năm qua đã góp phần trực tiếp vào việc duy trì kỷ luật, an ninh và và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường cần nghiên cứu để sinh viên tự giác, chủ động, tích cự tham gia vào công tác vào mọi hoạt động của công tác này để phát huy hơn nữa vai trò tự chủ của HS-SV.
4. Kết quả học tập năm học 2009 – 2010:
- Học kỳ I năm học 2009 – 2010:
Có 05 Lớp hệ CĐ Khóa I (KTA, B, C, TC và DL) đạt danh hiệu lớp tiên tiến được Hiệu trưởng biểu dương và thưởng 200.000đ/lớp. Toàn trường có 15 học sinh – sinh viên (09 HS-SV CĐ Khóa I, 04 HS-SV CĐ Khóa II và 02 học sinh TCCN Khóa II) đạt danh hiệu HS-SV giỏi được Hiệu trưởng cấp học bổng và 21 HS-SV đạt danh hiệu Học sinh – sinh viên tiên tiến (với Điểm TBC học tập ≥ 7,75, ĐRL ≥ 70 điểm).
- Học kỳ II năm học 2009-2010:
Có 04 Lớp hệ CĐ Khóa I (KTA, C, E, HDDL) và 01 lớp TCCN (NH-T08) đạt danh hiệu lớp tiên tiến . Toàn trường có 20 học sinh – sinh viên (14 SV CĐ Khóa I, 04 SVCĐ Khóa II và 02 học sinh TCCN Khóa I) đạt danh hiệu HS-SV giỏi được đề nghị Hiệu trưởng cấp học bổng loại 1 và 34 HS-SV đạt danh hiệu Học sinh – sinh viên tiên tiến  (với Điểm TBC học tập ≥ 7,75, ĐRL ≥ 70 điểm) được đề nghi cấp học bổng mức 2.
Ngoài ra còn 21 em thuộc diện chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn nhưng có cố gắng trong học tập, đạt kết quả học tập từ 7,0 điểm trở lên, kết quả rèn luyện từ 70 điểm trở lên cũng được đề nghị cấp học bổng chính sách.

Biểu 1: Kết quả học tập rèn luyện của sinh viên khóa I năm học 2009-2110

Kết quả học tập

Kết quả học tập

Kết quả rèn luyện

Kết quả rèn luyện

Hệ CĐ

Hệ TCCN

Hệ CĐ

Hệ TCCN

Người

%

Người

%

Người

%

Người

%

Giỏi

2

0,4

0

0

X.S

2

0,4

0

0

Khá

133

25,1

11

14,7

Tốt

5

9,3

0

0

TBK

237

44,6

27

36

Khá

346

65,2

64

85,3

TB

118

22,2

28

37,3

TBK

122

23,0

11

14,7

Yếu

31

5,8

7

9,3

TB

19

3,6

0

0

Kém

5

0,9

2

2,7

Yếu

2

0,4

0

0

 

Biểu 2: Kết quả học tập rèn luyện của sinh viên khóa II năm học 2009-2110

Kết quả học tập

Kết quả học tập

Kết quả Rèn luyện

Kết quả rèn luyện

Hệ CĐ

Hệ TCCN

 

Hệ CĐ

Người

%

Người

%

%

Người

%

Người

Giỏi

1

0,1

1

0,9

X.S

0

0

0

0

Khá

104

9,3

5

4,5

Tốt

143

13,3

2

1,8

TBK

442

41,0

40

36,0

Khá

600

55,6

58

52,3

TB

405

37,5

43

38,7

TBK

295

27,3

33

29,7

Yếu

101

9,4

15

13,5

TB

40

3,7

16

14,4

Kém

30

2,8

7

6,3

Yếu

1

0,1

2

1,8

- Tổng hợp kết quả học tập rèn luyện của khóa I  năm học 2009-2010 có kết quả như sau:
 +  Về tập thể xét cả kết quả học tập và rèn luyện: Khóa I có  03 lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến đó là các lớp KT-C08A, KT-C08E, và HDDL-C08. Có 04 lớp đạt danh hiệu lớp khá: KT-C08B; KT-C08C, KT-C08D và NH-T08.
+ Về cá nhân xét riêng kết quả học tập: Hệ Cao đẳng có 1,3% Sv đạt giỏi (7em); 25% đạt khá (133); 44,6% trung bình khá (237); 22,2% trung bình (118); 5,8% yếu (31); 0,94% kém (5)
 Hệ TCCN: Không có học sinh giỏi; 14,7% khá (11); 36,0% Trung bình khá ( 27); 37,3% trung bình (28); 9,3% yếu (7) và 2,7% kém (2).
- Xếp loại chung: Hệ Cao đẳng khóa I xếp loại KHÁ
                             Hệ TCCN khóa I xếp loại TRUNG BÌNH KHÁ
- Tổng hợp kết quả học tập rèn luyện của khóa II  năm học 2009-2010 có kết quả như sau:
+ Về tập thể xét cả kết quả học tập và rèn luyện: Khóa 2 không có lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến, duy có lớp NH-C09A  đạt danh hiệu lớp khá, có 15 lớp đạt trung bình khá, 2 lớp QTDN – C09 và MT-C09 đạt trung bình.
+ Về cá nhân xét riêng kết quả học tập: Hệ Cao đẳng có 1 SV đạt điểm giỏi; 9,3% đạt khá (104); 40,9% đạt trung bình khá (442); 37,5% đạt trung bình (405); 9,4% yếu (101) và còn 2,8%  kém (7).
Hệ TCCN: 1 HS đạt giỏi; 4,5% đạt khá (5); 36,0% trung bình khá (40); 38,7% trung bình (43); 13,5 yếu (15); và 6,3% kém.
- Xếp loại chung: Hệ Cao đẳng khóa 2 xếp loại TRUNG BÌNH KHÁ
                                    Hệ TCCN khóa 2 xếp loại TRUNG BÌNH KHÁ
5. Về cơ sở vật chất và  điều kiện làm việc của Trường:
- Mặc dù, HĐQT, BGH Nhà trường rất quyết tâm trong việc tìm các giải pháp để hoàn thiện các thủ tục về đất đai ở Đông Ngạc (Từ Liêm) và đất ở Quang Minh (huyện Mê Linh). Nhưng đây là vấn đề rất phức tạp, phụ thuộc nhiều vào cơ chế, thủ tục, nguồn lực, nên tiến độ giải quyết các thủ tục để đền bù, giải phóng mặt bằng đất Đông Ngạc còn chậm , chưa theo mong muốn chủ quan của trường.
- Một trong những yếu tố tạo nên những kết quả học tập của HS-SV trong năm học vừa qua là chúng ta cũng đã thuê được địa điểm để học tập và chỗ làm việc của Bộ máy quản lý của Trường tương đối tập trung, tạm ổn định trong vài ba năm. Địa điểm học tập và làm việc tuy còn phải đi thuê, nhưng các phòng học đảm bảo tiêu chuẩn cần thiết, đáp ứng yêu cầu về quy mô các lớp học; Giữa 2 cơ sở  tương đối gần nhau. Điểu này giúp cho việc quản lý của Nhà trường tương đối thuận lợi.
- Mặc dầu nguồn tài chính còn hạn hẹp, nhưng Nhà trường đã có nhiều cố gắng mua sắm, đầu tư các trang thiết bị cho việc dạy và học: Mỗi cơ sở đã có 1 phòng máy tính, về cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập phần Tin học của các hệ và các ngành học. Mỗi cơ sở đã có 1 Thư viện, với một số sách, báo cần thiết cho các em tham khảo. Các phòng học lớn ở cả 2 cơ sở đều đã được đầu tư máy chiếu, hệ thống tăng âm phục vụ kịp thời cho việc dạy và học.
Trang bị điều hòa nhiệt độ, máy photcopy, máy tính, tủ đựng tài liệu và các Văn phòng phẩm phục vụ cho cán bộ của các phòng, ban làm việc tốt hơn.
6. Về Tổ chức bộ máy và nhân sự của Trường
Bộ máy tổ chức được điều chỉnh, cán bộ, giáo viên được  tăng cường.. Nhìn chung bộ máy và nhân sự của trường đã phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển quy mô đào tạo và hoạt động của trường và ngày càng hoàn hảo hơn.
* Về Tổ chức bộ máy:
Sau 1 năm hoạt động, Bộ máy tổ chức của Trường đã lớn lên vượt bậc.
- Hiện nay, Trường có 3 phòng, khoa chức năng:
+ Văn phòng Tổng hợp (với các chức năng Tổng hợp, Hành chính, Quản trị, Kế toán-Tài chính, Tổ chức – Nhân sự, Đối ngoại, …)
+ Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (với chức năng tổ chức quản lý các hoạt động về công tác đào tạo và công tác  HS-SV…)
+ Khoa Đào tạo thường xuyên mới được thành lập với chức năng tổ chức quản lý các loại hình đào tạo phi chính quy.
- Trường hiện 8 Bộ môn sau: Bộ môn Cơ bản; Bộ môn Chính trị; Bộ môn Kinh tế chung; Bộ môn Kế toán; Bộ môn Tài chính – Ngân hàng; Bộ môn Quản trị Kinh doanh; Bộ môn Công nghệ Thông tin; Bộ môn Du lịch.
Việc củng cố các bộ môn bằng cách tăng cường vai trò cán bộ quản lý và bổ sung giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có chất lượng đang tác động tích cực đến công tác giảng dạy và quản lý giảng dạy trong trường. Năm học 2010- 2011 tiếp tục tập trung các nỗ lực củng cố các bộ môn để các bộ môn thực sự đóng vai trò hạt nhân trong công tác đào tạo của trường.
- Các Trung tâm tổ chức thuộc Trường:
Với chủ trương đa dạng hóa các hình thức, các hệ đào tạo, năm học 2008 – 2009, Trường đã thành lập 12 Trung tâm đào tạo thuộc Trường, nhằm tạo khả năng mở rộng liên kết và thu hút học sinh vào học các hệ TCCN, dạy nghề ở các địa phương.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều Trung tâm không đáp ứng được cho Trường về công tác tuyển sinh, tăng cường khả năng đào tạo, mà trái lại còn làm ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của Trường. Do vậy, trong năm qua, BGH Nhà trường đã có quyết định giải thể 9 Trung tâm. Nay, chỉ còn 3 Trung tâm hoạt động, đó là:
+ Trung tâm Giáo dục đào tạo Hà Nội;
+ Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức;
+ Trung tâm Hợp tác, phát triển đào tạo Nghề.
          Ba trung tâm còn lại, hiện là các trung tâm đang thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ trường giao. Số học sinh TCCN từ chỉ tiêu hàng năm của trường các trung tâm hiện đang đào tạo là 490 học sinh, số sinh viên cao đẳng nghề 274em. Ngoài ra, còn số HSSVcác trung tâm lấy tư cách pháp nhân của trường liên kết với các trường bạn. Các trung tâm cũng đã thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho trường, trong năm học 2009-2010 đã đóng góp 648  triệu đồng, trong đó riêng đào tạo Cao đẳng nghề đóng góp 278 triệu.
          Tuy nhiên, nhà trường rất kỳ vọng về vai trò của các trung tâm trong việc hỗ trợ công tác tuyển sinh cho trường. Nhung thực tế, nhiệm vụ này các trung tâm chưa làm được nhiều. Duy nhất năm học 2008-2009 trung tâm Hợp tác, phát triển và Đào tạo nghề Đông Ngạc đã có 121 hồ sơ đủ điều kiện được vào hệ Cao đẳng chính quy, mong muốn được nhà trường cho phép gọi nhập học và quản lý đào tạo số sinh viên này. Tuy nhiên, thực hiện chủ tương tập trung thống nhất đào tạo hệ Cao đẳng chính quy tại trường, trung tâm đã tự nguyện chuyển số hồ sơ trên cho trường  để gọi nhập học số sinh viên trên mà không đòi hỏi nhà trường hỗ trợ chi phí tuyển sịnh. Thực tế đã có 41 sinh viên trong số trên đến nhập học. Một mặt, Nhà trường hoan nghênh trung tâm có thái độ nghiêm túc chấp hành quyết định, Mặt khác trong sự việc này cũng cần có vài điều phải rút kinh nghiệm.  
- Đoàn TNCS HCM của Trường đã thành lập với 31 chi đoàn (trong đó có 1 chi đoàn cán bộ, giáo viên). Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ nhất của Trường đã tiến hành và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trường với 21 thành viên.
Trong năm qua, Đoàn TNCS HCM của Trường cũng đã có nhiều cố gắng, động viên đoàn viên, thanh niên toàn Trường thực hiện tốt các nội quy, quy chế,  thi đua học tập, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện do Đoàn cấp trên và Nhà trường tổ chức.
BGH luôn đánh giá vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS HCM trong nhà trường, luôn tạo điều kiện giúp Đoàn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trường mong Đoàn tự vận động tích cực hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng của HSSV và trở thành chỗ dựa vững chắc của trường trong việc tổ chức rèn luyện, giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho thế hệ trẻ của trường ta.
- Chi Bộ Đảng của Trường cũng đã được thành lập: Đây là quyết tâm, cố gắng rất lớn của BGH trong việc hình thành và phát triển hệ thống các tổ chức chính trị xã hội nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý của Trường. Đến nay, Chi bộ có 4 Đảng viên, đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Chi ủy.
* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên:
Do quy mô đào tạo tăng nhanh nên lực lượng cán bộ, giáo viên cơ hữu năm học 2009 – 2010 cũng được bổ sung kịp thời. Đến nay, số cán bộ, giáo viên cơ hữu của Trường là 49 người. Năm học 2009 – 2010: tuyển mới thêm 18 cán bộ, giảng viên, ngoài ra còn có 8 giảng viên đã nghỉ hưu ký hợp đồng dài hạn làm việc cho trường.
Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu cũng được tăng cường. Năm 2008 có 7 TS, 3 Th.S, năm học này có 2 PGS, 11 TS và 8 ThS. Các giảng viên ký hợp đồng dài hạn  đều là những TS, ThS, GVC tham gia giảng dạy ở các Trường ĐH có thâm niên giảng day cao.
Bên cạnh đội ngũ giáo viên cơ hữu, Trường hiện có trên 60 giáo viên thỉnh giảng mỗi học kỳ.
Nhìn chưng đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng của trường phần lớn là những nhà sư phạm của các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, có kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, đang là nguồn lực quan trọng, chủ yếu cho sự phát triển nhà trường.
* Cùng với việc từng bước hoàn thiện về mặt tổ chức. Năm qua, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo việc soạn thảo các quy chế, quy định nhằm đưa dần việc quản lý của Nhà trường đi vào nề nếp, đặt biệt khi Nhà trường mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển cả về bề rộng và bề sâu: Đó là các quy chế quy định đối với giảng viên cơ hữu; Quy định về hoạt động tuyển sinh của các Trung tâm; Quy chế đào tạo theo tín chỉ; Quy chế dân chủ trong Trường; Quy chế Chi tiêu nội bộ.
       Mục tiêu thể chế hóa các hoạt động của nhà trường về cơ bản đã trở thành hiện thực.
 III. Đánh giá chung những mặt được, chưa được và bài học kinh nghiệm
1. Những mặt được:
- Công tác tuyển sinh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nhưng với quyết tâm cao và chỉ đạo cụ thể của BGH, Hội đồng tuyển sinh đã đề ra các biện pháp hợp lý, hiệu quả, thực hiện nghiêm các quy chế quy định về công tác tuyển sinh; động viên được sự đóng góp của toàn trường nên năm đầu đã tuyển vượt chỉ tiêu cao đẳng của Bộ giao là 18%, năm 2009 – 2010 chúng ta đã tuyển vượt tới trên 41%. Đây là kết quả đáng khích lệ, đáng ghi nhận của Trường.
- Thực hiện tốt các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo: Ban Giám hiệu đã thường xuyên chỉ đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch về tuyển sinh, về đào tạo; chỉ đạo các Bộ môn xây dựng kế hoạch đào tạo, biên soạn đề cương, chương trình giảng dạy cho phù hợp. Hoạt động đào tạo đã dần đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế và quy trình tuyển sinh, đào tạo.
- Đã điểu chỉnh tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tế, kiên quyết giải thể các Trung tâm vi phạm quy chế đào tạo hoặc không có vai trò đối với hoạt động của Trường. Bổ sung đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu có chất lượng.
- Đảm bảo cơ bản các điều kiện về dạy và học, đó là phòng học, phòng học vi tính và các trang thiết bị kỹ thuật khác.
- Có quan hệ tốt đối với các Vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đối tác liên kết đào tạo (các Trường ĐH, Học viện, các Trung tâm…) cũng như các đơn vị cho Trường thuê địa điểm học tập.
2. Những hạn chế và tồn tại:
- Chưa có địa điểm học cố định vẫn là vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý học sinh – sinh viên, đến khả năng mở rộng liên kết đào tạo; đến các hoạt động khác của Trường.
- Lực lượng giáo viên cơ hữu của một số Bộ môn còn rất mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cán bộ của các phòng chức năng có một số thay đổi, chưa ổn định.  Đa số giáo viên thỉnh giảng tận tụy, có trách nhiệm, nhưng cũng còn một vài giáo viên chưa thực hiện tốt quy chế, quy định về giảng dạy, tự ý thay đổi Thời khóa biểu, giảng chưa đủ giờ, đủ tiết theo quy định, ít chú ý đến công tác quản lý Học sinh – sinh viên.
- Kết quả học tập của HS-SV chưa cao, chưa đạt được chỉ tiêu đề ra: mới có 10,3% lớp tiên tiến ; 89,2% HS-SV có kết quả học tập đạt yêu câu; mới có 14,6% HS-SV đạt kết quả học tập từ khá trở lên.Ý thức tự giác học tập của chừng 10-15%  HS-SV ở một số lớp chưa tốt như: đi học muộn, cá biệt bỏ học, nhiều HS-SV không tham gia các hoạt động của Trường, của lớp.
- Vai trò của Đoàn TNCS HCM, đặc biệt ở các Chi đoàn còn rất bị động, chưa phát huy trong việc thực hiện tốt các quy chế, nội quy của Nhà trường.

3. Một số bài học, kinh nghiệm:
Đạt được những  kết quả trên đây, có thể rút ra một số bài học, kinh nghiệm như sau:
Một là:  Nhà trường đã bám sát chiến lược đào tạo của ngành trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển của trường một cách sát đúng.
Chiến lược của trường được xây dựng trên cơ sở tầm nhìn và triết lý xây dựng trường vì “ Mục đích xã hội”. Chúng ta đã phân kỳ, xác định mục tiêu, phân khúc thị trường, lựa chon phân khúc phù hợp với mục tiêu và với thế mạnh của trường; áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ, chỉ đạo sát sao để quyết đạt được mục tiêu đề ra.
Năm học 2009-2010, những mục tiêu đặt ra trong phân kỳ chiến lược đã thực hiện đúng theo dự kiến:
Một mặt, chúng ta đã phát triển theo chiều rộng: Tăng quy mô lên hơn 2 lần, từ 1 cơ sở đào tạo, có 2 cơ sở đào tạo, bằng phát triển 5 ngành đào tạo; bằng mở rộng các hệ đào tạo, chúng ta đã triển khai thí điểm những hệ đào tạo mới, cách làm mới, mở rộng liên kết, hợp tác trong tuyển sinh và đào tạo.
Mặt khác, chúng ta phát triển theo chiều sâu đế đảm bảo từng bước phát triển chiều rộng được thực hiện vững chắc bằng hàng loạt các biện pháp đảm bảo chất lượng như xây dựng đội ngũ, hoàn thiện chương trình, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường lục lượng quản lý và các biện pháp cho công tác HSSV.
Có thể nói kết quả đạt được trong năm học 2009-2010 là sản phẩm của trí tuệ của lao động lãnh đạo, là thành quả của ý chí, quyết tâm vượt khó, là lao động hăng say trách nhiệm, nhiệt tình của toàn thể CBNV và sinh viên toàn trường.
Hai là: Quyết tâm đổi mới công tác quản lý mọi mặt hoạt động của trường,  trên cơ sở giữ vững đoàn kết, đảm bảo luật pháp, chăm lo xây dựng uy tín và thương hiệu của trường.
Hàng loạt các biện pháp như: Kịp thời chuyển đổi mô hình quản lý cho phù hợp; Xây dựng đội ngũ luôn là nhiệm vụ trung tâm của trường.. Xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo sát sao để thực hiện theo kế hoạch; Luôn lấy HS-SV là trung tâm trong các hoạt động của Trường; Tổ chức hàng loạt các hội nghị chuyên đề; Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm luật hóa, quy chế hóa mọi hoạt động của trường cũng là vấn đề quan trọng góp phần đáng kể vào thành quả của năm học 2009-2010.

IV. Phương hướng nhiệm vụ của trường  trong năm học 2010-2011.
- Năm  học 2010-2011 nhà trường có nhiều sự kiện đáng chú ý:
+ Là năm cùng với nhân dân cả nước Kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
+ Là năm chào đón Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
+ Là năm thứ 2 trường thực hiện chiến lược phát triển của ngành: hoàn thiện công tác quản  lý nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
+ Là năm thứ 3 trường thực hiện chiến lược phát triển - năm bản lề thực chiến lược phát triển 5 năm.
+ Là năm hệ Cao đẳng khóa 1 và TCCN khóa 2 tốt nghiệp.
* Phương hướng:
 Phương hướng phát triển của trường năm học 2010-2011 là:
- Tiếp tục phát triển theo chiều rộng kiên trì phát triển theo mục tiêu xã hội xây dựng trường là cơ sở  đào tạo mang tính xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao tri thức của mọi tầng lớp đặc biệt cho con em lao động.
- Tiếp tục phát triển theo chiều sâu, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp nhu cầu xã hội, đảm bảo HSSV có cơ hội tìm việc làm, và tiếp tục phát triển nhờ cơ hội học liên thông.
- Phát triển bền vững nhà trường trên cơ sở không ngừng nâng cao chất lchất lượng, đảm bảo luật pháp là tối thượng
* Những nhiệm vụ trọng tâm:
- Tập trung sức làm tốt công tác tuyển sinh các hệ đào tạo nhằm đạt quy mô tuyển sinh tại trường trong năm  là 2.500 chỉ tiêu cụ thể:
+ Hệ cao đẳng chính quy tại trường: 900 chỉ tiêu.
+ Hệ TCCN tại trường: 300 chỉ tiêu
+ Hệ liên thông TCCN lên CĐCQ 250 chỉ tiêu.
+ Hệ Cao đẳng nghề tại trường 120 chỉ tiêu.
+ Hệ vừa học vừa làm liên kết với ĐH KTQD: 200 chỉ tiêu.
+ Các hệ liên thông liên kết khác khoảng  700 -750chỉ tiêu,
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, bổ sung cán bộ, giáo viên cho các bộ môn, các đơn vị có nhu cầu đã được phê duyệt trong kế hoạch phát triển của các bộ môn, các đơn vị. Củng cố và tăng cường về tổ chức bộ máy và nhân sự cho Khoa ĐTTX để có đủ sức và điều kiện đảm bảo tuyển và đào tạo hàng ngàn học sinh mỗi năm.
- Nhiệm vụ rất quan trọng và khó khăn của toàn trường là tìm nhiều giải pháp, phối hợp nhiều lực lượng nhằm nâng cao kết quả học tập của HS-SV, tăng cường công tác quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo.
- Hoàn thành biên soạn đề cương chi tiết các học phần theo chương trình hoàn thiện Mỗi bộ môn hoàn thành tập “ Đề cương chi tiết các học phần đào tạo theo tín chỉ”: Xây dựng cuốn chương trình đào tạo theo từng chuyên ngành đã được phê duyết theo mẫu thống nhất của phòng Đào tạo và Công tác sinh viên. Hoàn thành vào tháng 12 năm 2010. Chuẩn bị mọi mặt để đến năm học 2011 – 2012 có thể đào tạo theo tín chỉ.
- Đổi mới công tác HS-SV, nhằm  phát huy hơn nữa tính tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm  của  HS-SV trong các hoạt động học tập và sinh hoạt ở Nhà trường.
-  Tập trung mọi nỗ lực giải quyết công việc giải phóng đền bù đất Đông Ngạc để sớm có thể xây dựng Trường tại đây, coi đó là công việc trọng tâm mang tính đột phá. Tiếp tục bổ sung các cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học khi có nhu cầu tăng lên… Xây dựng phần mềm quản lý của Trường.
- Tiếp tục quan tâm đến công việc, đời sống và sự phát triển của CBCNV toàn trường bằng cơ chế, chính sách, bằng sự đánh giá ghi nhận khen thưởng…nhằm tạo điều kiện thu hút và gắn bó họ lâu dài với Trường.
-  Phát huy vai trò của Chi Bộ Đảng, củng cố đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS HCM và công tác Đoàn, đưa hoạt động tình nguyện của thanh niên đi vào nề nếp thường xuyên, có hiệu quả.
Năm học 2009-2010,Trường đã có bước phát triển khá nhanh, với nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm học tới, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng có nhiều thuận lợi. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, năng động, sáng tao vì mục tiêu phát triển nhà trường, vì HS-SV thân yêu, nhất định năm học tới, Trường chúng ta cũng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, đặt cơ sở nền móng để Trường phát triển đi lên vững chắc.

 

Nơi gửi:
- Ban Giám hiệu (để biết);
- Hội đồng Quản trị (để báo cáo);
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu VP

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. PHẠM GIA THIỆU

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet