Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669964
Số người online : 23
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 11/04/2013 - 15:58    

Quy chế về tổ chức và hoạt động của CLB Ca - Múa - Nhạc

     BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KTKT HÀ NỘI 


            CÂU LẠC BỘ CA - MÚA - NHẠC

***********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội , ngày 10 tháng  9 năm 2012

                              

QUY CHẾ

Về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Ca – Múa – Nhạc ( HCET)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Ca –Múa - Nhạc HCET trực thuộc Đoàn trường, bao gồm: chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách; cơ sở vật chất.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Chức năng

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho quá trình đào tạo, nhằm nâng cao tính toàn diện trong giáo dục; nâng cao đời sống tinh thần trong Nhà trường; 

- Tập hợp sinh viên vào các hoạt động tập thể, tăng cường tính cộng đồng và khả năng tập hợp quần chúng, hạn chế các tác động tiêu cực của xã hội tới sinh viên; 

- Động viên, thúc đẩy phong trào văn nghệ trong toàn trường; lựa chọn và tập luyện các sinh viên có năng khiếu làm hạt nhân cho phong trào, trên cơ sở đó thành lập các đội tuyển tham gia các hoạt động trong và ngoài trường; 

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Xây dựng nội dung, kế hoạch và kinh phí hoạt động của CLB. 

2. Tham gia các hoạt động Ca – Múa – Nhạc.

- Giúp đỡ các đơn vị trong trường về Ca – Múa – Nhạc khi có yêu cầu;

- Tổ chức và tham gia các hoạt động Ca – Múa – Nhạc trong Trường;

- Là nòng cốt để tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn phục vụ các ngày Lễ,..

3. Vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ cho hoạt động của CLB;

4. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ hàng năm  của CLB;

Điều 4. Quyền hạn

1. Thành viên trong CLB được phép tham gia vào các hoạt động của CLB; 

2. Ban chủ nhiệm CLB có quyền đề nghị thay đổi danh sách thành viên của CLB khi cần thiết; 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

- Ban chủ nghiệm CLB: gồm đại diện BCH Đoàn trường; các sinh viên, cán bộ giáo viên trong trường có năng lực làm chủ nhiệm CLB Ca – Múa – Nhạc; Ban chủ nhiệm có trách nhiệm điều hành toàn bộ các hoạt động của CLB, chịu sự chỉ đạo của Đoàn trường và Ban Giám hiệu.

- Hội viên: là sinh viên đang học tập trung tại trường, có đạo đức tốt, có năng khiếu được lựa chọn từ phong trào văn nghệ Nhà trường, tự nguyện tham gia CLB. Hội viên hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đoàn trường , Nhà trường và của Ban chủ nhiệm CLB.

- Hội viên danh dự: là các cá nhân có đóng góp về vật chất và chuyên môn, tự nguyện xin ra nhập CLB. Hội viên danh dự được quyền tham gia vào một số hoạt động quan trọng của CLB.  

 

Điều 6. Chế độ chính sách

- Các cán bộ tham gia ban chủ nhiệm CLB được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, hội nghị chuyên môn nhằm nâng cao trình độ và năng lực làm việc, được tính điểm vào thành tích khi xét thi đua cuối năm;

- Sinh viên tham gia CLB được ưu tiên khi xét điểm rèn luyện, sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ được xét khen thưởng.  

 Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 7. Địa điểm, trang thiết bị

- CLB được sử dụng cơ sở vật chất mà Nhà trường cho phép phục vụ cho tập luyện và biểu diễn là: Hội trường, phòng tập, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, trang phục và các trang thiết bị cần thiết khác. 

- Trụ sở CLB tại văn phòng Đoàn trường.

Điều 8. Kinh phí

- Do thành viên CLB đóng góp;

- Nguồn do Nhà trường hỗ trợ;

- Các nguồn kinh phí khác được hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...;

- Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Chương V

 

NỘI QUY VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1.  Quyền lợi và nghĩa vụ:

a.  Quyền lợi:

-      Được tự do phát biểu, đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển CLB.

-      Tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động, chương trình, sự kiện, đại hội….của CLB.

-      Tham gia biểu diễn cấp CLB, Cấp Đoàn trường và lưu diễn bên ngoài theo sự chỉ đạo, sự phân công của Ban Chủ nhiệm.

b. Nghĩa vụ:

-      Bảo vệ đồ dùng, thiết bị… của CLB: loa đài, trang phục, đồ hóa trang…..

-      Đóng góp đầy đủ Quỹ CLB, một số khoản tiền phát sinh khi CLB có nhu cầu ( nhu cầu hợp lý và được CLB thông qua và nhất trí).

2.  Quy định của CLB:

a.  Luôn đúng giờ

-      Muộn quá 10 phút, phạt: 5 nghìn đồng/lần vi phạm.

-      Muộn quá 20 phút, phạt: 10 nghìn đồng/lần vi phạm.

-      Muộn quá 30 phút, phạt: 15 nghìn đồng/lần vi phạm.

-      Muộn quá 40 phút, coi như vắng mặt.

+ 2 lần/tháng không đúng giờ bị phạt theo từng mức như trên, đồng thời bị phê bình trước CLB.

+ Quá 3 lần/tháng: không được tham gia sinh hoạt CLB.

+ BCN, Đội trưởng, Đội phó, Trưởng ban, Phó ban, Ủy viên…nếu vi phạm luôn bị phạt gấp đôi.

b. Nghỉ

-      Nghỉ phải có lý do chính đáng mới được chấp nhận.

-      2 lần/tháng nghỉ không có lý do chính đáng sẽ không được tham gia ( 3 lần /tháng).

-      Quá 3 lần/tháng, có hoặc không có lý do chính đáng đều không được tham gia trừ phi không có nhiệm vụ.

c.   Kết quả học tập

-      Tham gia sinh hoạt CLB luôn phải đảm bảo về kết quả học tập.

-      Học tập: Không có môn nào dưới 4, 5

-      Rèn luyện: Không có môn nào dưới hạnh kiểm khá.

d. Không nói tục, chửi bậy, gây mất đoàn kết nội bộ, gây gổ đánh nhau trong và ngoài CLB.

+ Nói tục, chửi bậy: 5 nghìn/lần

+ Gây mất đoàn kết nội bộ, gây gổ đánh nhau trong và ngoài CLB. Nếu bị phát hiện, tùy theo mức độ xử lý. Nhẹ: khiển trách. Nặng: khai trừ ra khỏi CLB.

e.   Tôn trọng, lắng nghe các ý kiến, phát biểu, góp ý trong các cuộc họp, sinh hoạt của Ban Chủ nhiệm,Trưởng ban, Phó Ban, Đội trưởng, Đội phó, Uỷ viên và các thành viên của CLB. Tránh trường hợp ồn ào gây mất trật tự trong CLB.

3.  Khen thưởng, tuyên dương:

-      Cứ 3 tháng tổng kết các hoạt động, công bố tài chính, tổ chức Gala và tổ chức khen thưởng tuyên dương 1 lần:

·     Tiêu chí khen thưởng, tuyên dương:

+ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, các hoạt động, các chương trình, sự kiện của CLB. Có nhiều đóng góp cho CLB, được tập thể đánh giá tốt, có mặt ít nhất trong 5 chương trình biểu diễn trở lên được tuyên dương, và khen thưởng món quà trị giá nhỏ nhất là 20.000 đ trở lên.

+ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, …được tập thể tín nhiệm, có khả năng định hướng, lãnh đạo, phát triển CLB, tham gia ít nhất 10 chương trình trở lên trong vòng 3 tháng sẽ được bổ nhiệm vào các chức danh sau: Phó Chủ nhiệm, Đội trưởng, Đội phó, Trưởng ban, Phó ban, Ủy viên…tùy theo thành tích đóng góp của mỗi thành viên. Kèm theo một món quà trị giá tương tự như trên.

-      Một năm tổ chức từ 2 chương trình Gala, trong dịp Gala đồng thời tiến hành khen thưởng, tuyên dương cấp CLB. Cấp Đoàn Trường khen thưởng, tuyên dương 1 năm/lần. Hình thức: giấy khen, quà tặng,…nếu có nhiều thành tích được tổng hợp từ cấp CLB. Ngoài ra còn nhiều các hình thức khen thưởng, tuyên dương khác sẽ được bổ sung và hoàn thiện trong quá trình sinh hoạt.

 

 

TM.BCN LÂM THỜI CLB CA MÚA NHẠC

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

                           Nguyễn Thị Thiện                                                                                         

 

 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet