Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667967
Số người online : 19
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 31/05/2013 - 14:57    

Tổ chức hoạt động Công đoàn Trường

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Hà Nội, tại 233 Khương Trung mới, Quận Thanh Xuân Hà Nội, theo Quyết định số: 783 / QĐ-LĐLĐ ngày 21/11/2012 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Đã chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Hà Nội gồm các đồng chí:

1-                Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch

2-                Đồng chí Phan Thị Thơm   -  Phó chủ tịch

3-                Đồng chí Trần Văn Đông   - Ủy viên

4-                Đồng chí Nguyễn Thị Diên - Ủy viên

5-                Đồng chí Nguyễn Ngọc An - ỦY viên

Chỉ định Ủy Ban Kiểm tra gồm các đồng chí:

1-                Đồng chí Nguyễn Ngọc An  - Chủ nhiệm

2-                Đồng chí Chu Thị Tuyết Nhung - Ủy viên

3-                Đồng chí Trần Cẩm Vân      - Ủy viên

Ban chấp hành đã thành lập các tổ công đoàn và chỉ định các tổ trưởng công đoàn ở các Phòng, Khoa,Bộ Môn ( 12 tổ công đoàn ). Các lao động được kết nạp đoàn viên và được phát thẻ đoàn viên tại buổi lễ.Công đoàn đã thông qua phương hướng hoạt động trong thời gian tới:

1. Công tác tổ chức.

 - Tập huấn cho tất cả cán bộ công đoàn về điều lệ công đoàn Việt Nam và phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn.

 - Thành lâp các màng lưới các ban công đoàn để tăng cường các hoạt động chuyên môn của tổ chức công đoàn.

 - Tuyên truyền vận động lao động trong trường tham gia vào tổ chức công đoàn và tổ chức phát thẻ cho đoàn viên.

 - Kiện toàn các hồ sơ sổ sách của công đoàn cơ sở trường.

2. Công tác chuyên môn công đoàn

 - Tham gia với các phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và Ban Giám Hiệu nhà trường xây dựng, bổ sung hoàn thiện những Quy chế, Quy định… của nhà trường.

 - Tham gia với Ban Giám Hiệu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị Dân chủ ở trường và ký thỏa ước lao động tập thể.

 - Tham gia xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới của ngành, của trường.

 - Động viên và vận động đoàn viên, lao động nâng cao chất lượng giảng dạy, biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu khoa học…

 - Tổ chức tốt công tác Nữ công và công tác phụ nữ trong trường.

3. Công tác chăm lo đời sống Vật chất và tinh thần.

 - Đề xuất với BGH có các hình thức khen thưởng kịp thời cho đoàn viên và lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của nhà trường.

 - Phối hợp với các phòng, Ban, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao nhân các ngày lễ lớn.

 - Vận động đoàn viên và lao động thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Nội quy, quy chế… của Nhà trường.

 - Tích cực tham gia và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động trong trường.Thực hiện tốt luật Viên chức, luật Lao động, Luật Công Đoàn.

 - Tổ chức thăm hỏi, chia vui, buồn với đoàn viên và lao động khi ốm đau hoạn nạn, cha già , mẹ héo.

 - Phối hợp với Ban Giám Hiệu tổ chức các hoạt động hè, lễ tết, nghỉ mát , thăm quan du lịch…

 - Thường xuyên sơ kết tổng kết, đánh giá khen thưởng đoàn viên và lao động để khuyến khích họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

                                                           BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet