Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9660011
Số người online : 1
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 02/06/2014 - 21:38    

Lịch thi kết thúc học phần khóa 6 đợt 2 học kỳ II năm học 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ  - KỸ THUẬT HÀ NỘI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
             Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014
 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Khóa VI, ĐỢT 2  Học kỳ II,  Năm học 2013-2014       
 
Ngày thi
Ca thi
Tên học phần
Lớp/ Khóa
Sỹ số
Phòng thi
12/6/2014
Ca 1
Tin văn phòng
C6 – KT01 + NH01
KT-TN12
42
PM
Toán rời rạc
C6 - CNTT
 
7
02
Đường lối CM của ĐCSVN
CT5 – KT01+Nh01
41
Ca 2
Tin Văn Phòng
C6 – QT01
C6 – QT02
TCCN
35
PM
16/6/2014
Ca 1
Lý thuyết thống kê
Chính trị
C6 – KT01 + C6 – NH01
KT-TN12
42
02
Lý thuyết thống kê
Tổng quan S lưu trú KS&DL
Kỹ thuật tính toán
C6 – QT01
C6 – QT02
C6 - CNTT
TCCN
35
04
Ca 2
Tiếng anh nâng cao 2
CT5 – KT01+Nh01
41
02
20/6/2014
Ca 1
Quản trị học
Đại số tuyến tính
Tiếng anh ( CĐ nghề)
 
C6 – KT01 + C6 – NH01
KT-TN12
42
02
C6 – QT01
C6 – QT02
TCCN
C6 - CNTT
35
04
Ca 2
Kế toán chi phí
Tài chính quốc tế
CT5 – KT01+Nh01
41
02
24/6/2014
ca 1
Kinh tế học phát triển
Pháp luật đại cương
KT-TN12
C6 – KT01+ NH01
C6 – QT01
42
02
35
04
Ca 2
Kế toán HCSN
Kinh doanh ngoại hối
CT5 – KT01+Nh01
41
02
Ca 3
Giáo dục thể chất
KT-TN12
9
Sân tập
 
LƯU Ý:
-         Theo quyết định của Hiệu trưởng, Phòng TT, KT&ĐBCL đảm bảo phân công cán bộ coi thi căn cứ vào lịch thi trên.
-         Thờii gian thi:
           Ca thi:        Ca 1: Từ 7h30 - 9h15
                              Ca 2: Từ 9h30 - 11h15
                              Ca 3: Từ 13h30 - 15h15
                              Ca 4: Từ 15h30 - 17h00
-         Sinh viên đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.
-         Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí
-         Danh sách phòng thi sinh viên xem tại bảng tin và cửa phòng thi của mình.
 
Trưởng phòng Đào tạo
 
 
 
 
 
NGƯT.TS. Nguyễn Đồng Dũng 

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet