Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9660011
Số người online : 1
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 02/06/2014 - 21:51    

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, Năm học 2013-2013 (Tại Cao đẳng Công nghiệp in)

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014
 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
TẠI CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN
Học kỳ II, Năm học 2013-2014                    
 
Ngày thi
Ca thi
Tên học phần
Lớp/ Khóa
Sỹ Số
Phòng Thi
13/6/2014
Ca 2
Đường lối CM của ĐCSVN
CT5 – KT02
CT5 – Nh02
45
 
45
 
17/6/2014
Ca 2
Tiếng anh nâng cao 2
CT5 – KT02
CT5 – Nh02
45
 
45
 
19/6/2014
Ca 2
Kế toán TCDN
Tài chính quốc tế
CT5 – KT02
CT5 – Nh02
45
 
45
 
23/6/2014
Ca 2
Kế toán chi phí
Kinh doanh ngoại hối
CT5 – KT02
CT5 – Nh02
45
 
45
 
 
Theo quyết định của Hiệu trưởng, Phòng TT, KT&ĐBCL đảm bảo phân công cán bộ coi thi căn cứ vào lịch thi trên.
-         Thời gian thi:
           Ca thi:    Ca 1: Từ 7h15 - 9h
                    Ca 2: Từ 9h - 11h
                                Ca 3: Từ 13h30 - 15h15
                          Ca 4: Từ 15h30 - 17h00
-         Sinh viên đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.
-         Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thi.
 
 
Trưởng phòng Đào tạo
 
 
 
 
 
NGƯT.TS. Nguyễn Đồng Dũng
 
 
 
  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet