Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669961
Số người online : 25
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 25/08/2014 - 14:22    

Lịch thi lại kết thúc học phần khóa VI đợt 2 học kỳ II năm học 2013-2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
             Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014
 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KHÓA VI, ĐỢT 2, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013 - 2014
 
Ngày thi
Ca thi
Tên học phần
Lớp/ khóa
Sỹ số
Phòng thi
28/08/2014
Ca3
Kinh tế vi mô
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01&02
C6-TCCN
16
804
Lý thuyết thống kê
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01
C6-TCCN
29
Đại số tuyến tính
C6-CNTT
02
Thống kê xã hội
C6-QT02
3
Đường lối CM của Đảng CSVN
CT5-KT01
CT5-KT02
CT5-NH02
11
Kế toán quản trị chi phí
CT5-KT01
CT5-KT02
20
Ca 4
Kinh tế phát triển
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01
C6-TCCN
23
804
Những NLCB của CN Mác-Lê (2)
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01&02
C6-TCCN
C6-CNTT
22
Giải tích 2
C6-CNTT
4
Tổng quan S và lưu trú
C6-QT02
3
Kế toán hành chính sự nghiệp
CT5-KT01
CT5-KT02
7
Kế toán TCDN
CT5-KT01
CT5-KT02
6
Kinh doanh ngoại hối
CT5-NH02
1
Thị trường tài chính
CT5-NH02
2
 
 
 
29/08/2014
 
 
 
 
 
29/08/2014
 
 
 
Ca 3
Tin học văn phòng
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01&02
C6-TCCN
29
PM
Quản trị học
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01&02
C6-TCCN
 
31
 
 
 
 
 
804
Tin học đại cương
C6-CNTT
1
Kế toán xây dựng cơ bản
CT5-KT01
CT5-KT02
7
Toán kinh tế
CT5-KT01
CT5-NH01
CT5-KT02
CT5-NH02
13
Thực hành quản trị DN
CT5-KT01
CT5-KT02
8
Tài chính quốc tế
CT5-NH02
1
Ca 4
Tiếng anh cơ bản 2
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01&02
C6-TCCN
23
804
Toán kinh tế
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01
C6-TCCN
38
Toán rời rạc
C6-CNTT
2
Tiếng anh nâng cao
CT5-KT01
CT5-KT02
CT5-NH02
15
Quản trị ngân hàng
CT5-NH02
02
Thống kê doanh nghiệp
CT5-NH01
CT5-NH02
3
Giáo dục thể chất
C6-KT01
C6-NH01
C6-QT01&02
C6-TCCN
14
Sân tập
(Thầy Vụ)
 
LƯU Ý:
-          Theo quyết định của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo và NCKH đảm bảo phân công cán bộ coi thi căn cứ vào lịch thi trên.
-          Thời giant hi: Ca thi: Ca 3: Từ 13h30 – 15h15             Ca 4: Từ 15h30 – 17h00
-          Sinh viên dự thi phải có thẻ sinh viên hoặc CMND
-          Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí
-          Sinh viên nào trùng lịch thi, đến tại phòng Đào tạo (Tầng 3, nhà C) để điều chỉnh lại lịch thi
-          Danh sách phòng thi sinh viên xem tại bảng tin và trước cửa phòng thi
-          Hạn đăng ký thi nâng điểm: trước ngày 26/08/2014
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
NGƯT.TS. Nguyễn Đồng Dũng
 
 
 


 

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet