Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669961
Số người online : 30
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 26/08/2014 - 15:08    

Thông báo lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014
 
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2014
 
Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tổ chức lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 như sau:
1.      Lịch thi:
Stt
Ngày thi
Môn thi
Ca thi
Thời gian
Phòng thi
Ghi chú
1
28/8/2014
Điều kiện (CĐ chính quy)
Sáng
120 phút
B 803
 
Chính trị (CĐ nghề)
Cơ sở ngành
Chiều
120 phút
B 803
 
Lí thuyết nghề
150 phút
2
29/8/2014
Chuyên ngành
Sáng
150 phút
B 803
 
Thực hành nghề
 
2.      Thời gian biểu
STT
Giờ
Nhiệm vụ
Hiệu lệnh
Buổi sáng
1
7h15 – 7h30
CB coi thi tập trung tại Ban chỉ đạo
 
2
7h35 – 7h45
CB coi thi đánh số báo danh, gọi TS vào phòng thi, kiểm tra thẻ HS-SV (hoặc CMTND)
3 hồi dài
3
7h50- 8h00
CB coi thi 1 nhận đề thi tại phòng Ban chỉ đạo, CB coi thi 2 phổ biến quy chế thi, phát giấy thi
1 hồi 3 tiếng
4
8h05 – 8h10
Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho TS
1 hồi dài
5
8h10
TS làm bài thi
3 tiếng
6
Từ 8h25
TS đến muộn không được dự thi
 
7
Từ 9h30 (MT: 120P)
Từ 9h40 (MT: 150P)
TS được phép nộp bài thi cùng đề thi và ra khỏi phòng thi
 
8
Từ 10h10(MT: 120P)
Từ 10h40(MT: 150P)
CB coi thi thu bài thi của TS
2 hồi dài
Buổi chiều
1
13h15 – 13h30
CB coi thi tập trung tại Ban chỉ đạo
 
2
13h35 – 13h45
CB coi thi đánh số báo danh, gọi TS vào phòng thi, kiểm tra thẻ HS-SV (hoặc CMTND)
3 hồi dài
3
13h50- 14h00
CB coi thi 1 nhận đề thi tại phòng Ban chỉ đạo, CB coi thi 2 phổ biến quy chế thi, phát giấy thi
1 hồi 3 tiếng
4
14h05 – 14h10
Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho TS
1 hồi dài
5
14h10
TS làm bài thi
3 tiếng
6
Từ 14h25
TS đến muộn không được dự thi
 
7
Từ 15h40 (MT: 120P)
Từ 16h10 (MT: 150P)
TS được phép nộp bài thi cùng đề thi và ra khỏi phòng thi
 
8
Từ 16h10(MT: 120P)
Từ 16h40 (MT: 150P)
CB coi thi thu bài thi của TS
2 hồi dài
 
Thơi gian:    ca sáng bắt đầu từ 7h đến 11h30
                        Ca chiều bắt đầu từ 13h đến 16h 30
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT&NCKH
 
 
 
 
NGƯT.TS Nguyễn Đồng Dũng
 


 

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet