Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9666447
Số người online : 12
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 15/10/2014 - 20:25    

Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10
LỊCH SỬ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10
         
          Lịch sử Việt Nam là lịch đấu tranh dựng nước và giữ nước. Từ hàng ngàn năm lịch sử ấy phụ nữ giữ một vai trò trọng yếu và hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. Họ là những người chống ngoại xâm kiên cường bất khuất, họ là những người lao động cần cù, thông minh sáng tạo, họ là những người gìn giữ giống nòi và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, họ là những người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
 
         Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là tầng lớp bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên họ luôn luôn có yêu cầu được giải phóng, được tự do và sẵn sàng đi theo cách mạng.Ngay từ đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào các phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam như: chị Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai…
 
         Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng cách mạng bắt đầu hình thành đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ. Cũng năm này nhóm của các chị: Nguyễn Thị Lưu,Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích ( Bắc Ninh ) tham gia tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, các chị đã tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ. Nhóm của chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia hoạt động ở trường nữ học Đồng Khánh.
 
          Năm 1928 nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt Hội đỏ của Tân Việt. nhóm này cùng với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ “ Phụ nữ Giải phóng” ở Vinh.
Năm 1930 phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị em tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930,đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho. Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Đông Dương được thành lập.Cương lĩnh của Đảng đã ghi: “ Nam Nữ bình quyền”.Đảng sớm nhận rõ và khẳng định phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng phụ nữ. Phụ nữ tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động.
 
           Chính vì thế chỉ một thời gian ngắn, sau khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời, ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ phản đế Việt Nam được thành lập.Đảng cộng sản coi đây là ngày tôn vinh phụ nữ. Sau cách mạng tháng tám thành công ngày 20/10/1946 Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập mà tiền thân là Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam.
 
            Vì vậy Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất lấy ngày 20 tháng 10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam.
 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet