Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667967
Số người online : 22
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 24/02/2016 - 16:27    

Lịch thi kết thúc học phần CĐ chính quy khóa VI, VII, VIII Học kỳ II, Năm học 2015 - 2016

Phòng Đào tạo - Tổng hợp thông báo lịch thi kết thúc học phần CĐ chính quy khóa VI, VII, VIII Học kỳ II, Năm học 2015 - 2016. Sinh viên có thể tải xuống tại đây


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 

             Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016
 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
                               CĐ CHÍNH QUY KHOÁ VI, VII, VIII
Học kỳ II,  Năm học 2015 - 2016        
 
Ngày thi
Ca thi
Tên học phần
Lớp/Khóa
Sỹ số
Phòng thi số
07/03/2016
Ca 3
Kế hoạch kinh doanh
C7-QT
 
804
Kế toán TCDN 2
C7-KT
 
08/03/2016
Ca 3
Quản trị doanh nghiệp
C7-QT
 
804
Tài chính doanh nghiệp
C7-KT
 
09/03/2016
Ca 3
Soạn thảo văn bản
C7-KT, QT
 
803
10/03/2016
Ca 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
C7-QT,KT,CNTT
 
803
21/03/2016
Ca 3
Hệ điều hành Windows
C7-CNTT
 
PM
22/03/2016
Ca 3
Tiếng anh chuyên ngành
C7-KT,CNTT
 
801
21/03/2016
Ca 3
Kinh tế du lịch
C6-QT
 
803
Tín dụng ngân hàng
C6-NH
 
Kế toán chi phí
C6-KT
 
TT thiết bị máy tính
C6-CNTT
 
PM
22/03/2016
Ca 3
Quản lý TK điều hành DL
C6-QT
 
803
Kế toán ngân hàng
C6-NH
 
Kế toán Thuế
C6-KT
 
TT lắp ráp và BT máy tính
C6-CNTT
 
PM
23/03/2016
Ca 3
Quản trị kinh doanh lữ hành
C6-QT
 
803
Kỹ năng TC quản lý HĐTD
C6-NH
 
Lý thuyết kiểm toán
C6-KT
 
An toàn và bảo mật thông tin
C6-CNTT
 
24/03/2016
Ca 3
Tiếng anh nâng cao 2
C6-QT,NH, KT, CNTT
 
803
25/03/2016
Ca 3
Tổ chức sự kiện
C6-QT
 
803
Thẩm định và tài trợ cho vay
C6-NH
 
Thực hành kế toán trên excel
C6-KT
 
PM 1
Quản trị mạng và BTL
C6-CNTT
 
PM 2
Ca 4
TT cài và quản trị mạng
C6-CNTT
 
PM
28/03/2016
Ca 2
Nguyên lý kế toán
C8-QT, KT
1->35
803
35->hết
804
Tin học đại cương 2
C8-CNTT
 
PM
29/03/2016
Ca 2
Những NLCB của CN Mác-Lê 2
C8-QT,KT
1->40
803
C8-QT,KT,CNTT
40->hết
804
30/03/2016
Ca 2
Tiếng Anh cơ bản 2
C8-QT,KT, CNTT
1->40
803
40->hết
804
31/03/2015
Ca 2
Pháp luật  kinh tế
C8-QT,KT
1->40
803
40->hết
804
Giải tích 2
C8-CNTT
 
804
 
 
* LƯU Ý:
- Theo quyết định của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo đảm bảo phân công cán bộ coi thi căn cứ vào lịch thi trên.
-  Thời gian thi:
Ca thi:                 Ca 1: Từ 7h30 – 9h 30
 Ca 2: Từ 9h30 - 11h15
                                 Ca 3: Từ 14h00 - 15h30
                                 Ca 4: Từ 15h30 - 17h00
Sinh viên dự thi phải có thẻ dự thi hoặc CMND
-  Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nộp tại phòng Kế toán tài chính, tầng 3, nhà C)
-   Danh sách phòng thi sinh viên xem tại bảng tin và cửa phòng thi của mình.
 
TL. Hiệu trưởng
Trưởng phòng Đào tạo
 
 
(đã ký)
 
 
GVC. Nguyễn Văn Quý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet