Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667969
Số người online : 27
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 19/04/2016 - 10:02    

Lịch thi lại kết thúc học phần và nâng điểm CĐCQ Khóa VI,VII,VIII Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
 
Hà Nội, ngày 19  tháng 04  năm 2016
 
LỊCH THI LẠI KTHP VÀ THI NÂNG ĐIỂM
                                       CĐ CHÍNH QUY KHOÁ VI, VII, VIII
 Học kỳ II,  Năm học 2015 - 2016
 
Ngày thi
Ca thi
Tên học phần
Lớp/Khóa
Sỹ số
Phòng thi số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/04/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/04/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/04/2016
 
 
 
Ca 1
Kế hoạch kinh doanh
C7-QT
Thi lại +NĐ
803
Kế toán TCDN 2
C7-KT
Quản trị doanh nghiệp
C7-QT
Tài chính doanh nghiệp
C7-KT
Ca 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
C7-QT,KT,CNTT
Hệ điều hành Windows
C7-CNTT
Tiếng anh chuyên ngành
C7-KT,CNTT
Ca 1
Kinh tế du lịch
C6-QT
Thi lại +NĐ
803
Tín dụng ngân hàng
C6-NH
Kế toán chi phí
C6-KT
TT thiết bị máy tính
C6-CNTT
Quản lý TK điều hành DL
C6-QT
Kế toán ngân hàng
C6-NH
Kế toán Thuế
C6-KT
TT lắp ráp và BT máy tính
C6-CNTT
Ca 2
Quản trị kinh doanh lữ hành
C6-QT
Kỹ năng TC quản lý HĐTD
C6-NH
Lý thuyết kiểm toán
C6-KT
An toàn và bảo mật thông tin
C6-CNTT
Tiếng anh nâng cao 2
C6-QT,NH, KT, CNTT
Tổ chức sự kiện
C6-QT
Thẩm định và tài trợ cho vay
C6-NH
Quản trị mạng và BTL
C6-CNTT
TT cài và quản trị mạng
C6-CNTT
Ca 1
Nguyên lý kế toán
C8-QT, KT
Thi lại +NĐ
803
Tin học đại cương 2
C8-CNTT
Những NLCB của CN Mác-Lê 2
C8
Ca 2
Tiếng Anh cơ bản 2
C8-QT,KT, CNTT
Pháp luật  kinh tế
C8-QT,KT
Giải tích 2
C8-CNTT
Ca 3
Soạn thảo văn bản
C7-KT, QT
Thi lại +NĐ
PM
Thực hành kế toán trên excel
C6-KT
 
 
* LƯU Ý:
-  Theo quyết định của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo đảm bảo phân công cán bộ coi thi căn cứ vào lịch thi trên.
-  Thời gian thi:
Ca thi:                    Ca 1: Từ 8h30 – 9h 30
Ca 2: Từ 9h30 - 11h15
                                    Ca 3: Từ 14h00 - 15h30
                                    Ca 4: Từ 15h30 - 17h00
Sinh viên dự thi phải có thẻ dự thi hoặc CMND
-  Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nộp tại phòng Kế toán tài chính, tầng 3, nhà C)
-  Danh sách phòng thi sinh viên xem tại bảng tin và cửa phòng thi của mình.
 
TL. Hiệu trưởng
Trưởng phòng Đào tạo
 
 
 
 
 
GVC. Nguyễn Văn Quý
 
  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet