Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667967
Số người online : 25
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 19/05/2016 - 02:57    

Lịch thi lại kết thúc học phần CĐCQ Khóa VII,VIII Học kỳ II năm học 2015 - 2016
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2016
 
 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA VII, VIII HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Ngày thi
Ca thi
Tên học phần
Lớp/Khóa
Sỹ số
Phòng thi số
19/05/2016
Ca 3
Kế toán tài chính DN
C7-QT
 
804
30/05/2016
Ca 3
Quản trị nhân sự
C7-QT
 
803
Hệ thống thông tin kế toán
C7-KT
 
Cơ sở dữ liệu
C7-CNTT
 
803
01/06/2016
Ca 3
Tiếng anh CN
C7-QT
 
803
Kế toán TCDN (HP2)
C7-KT
 
Java căn bản
C7-CNTT
 
PM
03/06/2016
Ca 3
Thương mại điện tử căn bản
C7-QT, KT, CNTT
 
803
Ca 4
Lập trình C++
C7-CNTT
 
PM
06/06/2016
Ca 3
Quản trị sản xuất và tác nghiệp
C7-QT
 
803
Kế toán HCSN
C7-KT
 
Quản trị mạng
C7-CNTT
 
09/06/2016
Ca 3
Thực hành kế toán 1
C7-KT
 
803
An toàn và bảo mật thông tin
C7-CNTT
 
30/05/2016
Ca 2
Kinh tế học phát triển
C8-QT, KT
1->30
803
30->hết
804
Kỹ thuật Vi xử lý và LT AS
C8-CNTT
 
01/06/2016
ca 1 - ca 2
Lý thuyết thống kê (Thi vấn đáp cả ngày, 7h00 có mặt)
C8-QT, KT
1->30
803
ca 3 - ca 4
30->hết
Ca 2
Toán rời rạc – Thi vấn đáp
C8-CNTT
 
804
03/06/2016
Ca 2
Quản trị học
C8-QT, KT
1->40
803
40->hết
804
Cấu trúc máy tính
C8-CNTT
 
06/06/2016
Ca 2
Toán kinh tế - Thi vấn đáp
C8-QT, KT
1->40
803
40->hết
Cơ sở dữ liệu
C8-CNTT
 
804
09/06/2016
Ca 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
C8-QT, KT, CNTT
1->35
803
35->hết
804
 
LƯU Ý:
+ Theo quyết định của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo – Tổng hợp đảm bảo phân công cán bộ coi thi căn cứ vào lịch thi trên.
+ Thời gian thi:
Ca 1: Từ 7h30 – 9h 30Ca 2: Từ 9h30 - 11h15; Ca 3: Từ 14h00 - 15h30Ca 4: Từ 15h30 - 17h00
+ Sinh viên dự thi phải có thẻ dự thi hoặc CMND
+ Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí, nếu chưa đóng học phí sẽ không được thi
+ Danh sách phòng thi sinh viên xem tại bảng tin và cửa phòng thi của mình.
 
TL. Hiệu trưởng
Trưởng phòng Đào tạo – Tổng hợp
 
 
(đã ký)
 
 
GVC. Nguyễn Văn Quý
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet