Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667969
Số người online : 15
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 23/10/2016 - 17:23    

Lịch thi kết thúc học phần Cao đẳng chính quy Khóa VII, VIII Đợt 1 Học kỳ I năm học 2016 – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA VII, VIII

Đợt 1 học kỳ I năm học 2016 – 2017 

Ngày thi

Ca thi

Tên học phần

Lớp/Khóa

Sỹ số

Phòng thi

Ghi chú

Khóa VII

13 09 2016

Ca 2

Thiết kế Web (&BTL) (TW)

C7 CNTT

 

701

 

15 09 2016

Ca 2

Kỹ thuật lập trình

C7 CNTT

 

701

 

19 09 2016

Ca 2

Thiết kế mạng đô thị

C7 CNTT

 

701

 

21 09 2016

Ca 2

Hệ quản trị CSDL SQL Server

C7 CNTT

 

701

 

23 09 2016

Ca 2

Lập trình Visual Basic

C7 CNTT

 

701

 

13 09 2016

Ca 2

Kế toán thương mại

C7 KT

 

803

 

15 09 2016

Ca 2

Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

C7 KT

 

803

 

19 09 2016

Ca 2

Lý thuyết kiểm toán

C7 KT

 

803

 

21 09 2016

Ca 2

Thực hành sổ sách kế toán 2

C7 KT

 

803

 

23 09 2016

Ca 2

Kế toán chi phí

C7 KT

 

803

 

13 09 2016

Ca 2

Kinh tế du lịch

C7 QT

 

803

 

15 09 2016

Ca 2

Quản trị tài chính

C7 QT

 

803

 

19 09 2016

Ca 2

Kinh tế quốc tế

C7 QT

 

803

 

21 09 2016

Ca 2

Kỹ năng làm việc nhóm

C7 QT

 

803

 

23 09 2016

Ca 2

Quản trị Marketing

C7 QT

 

803

 

 

Ngày thi

Ca thi

Tên học phần

Lớp

Sỹ số

Phòng thi

Ghi chú

Khóa VIII

13 09 2016

Ca 3

Tin văn phòng

C8 KT, Q7T, DL

1->25

701

 

Ca 4

25->hết

15 09 2016

Ca 3

Tài chính tiền tệ

C8 KT, QT, DL

 

803

 

19 09 2016

Ca 3

Thống kê doanh nghiệp

C8 KT, QT, DL

 

803

 

21 09 2016

Ca 3

Marketing căn bản

C8 KT, QT, DL

 

803

 

Ghi chú:

- Ca1: Từ 7h30 – 9h30; Ca 2: Từ 9h45 – 11h30; Ca 3: Từ 14h00 – 15h30; Ca 4: Từ 15h45 – 17h15

Sinh viên dự thi phải có sinh viên hoặc CMND

Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nộp tại phòng Kế toán tài chính, Tầng 3 Nhà C)

Sinh viên chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách dự thi.

 

TL. Hiệu trưởng

Trường phòng Đào tạo & NCKH

 

 

(đã ký)

 

GVC. Nguyễn Văn Quý

 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet