10 Tiếng anh lớp 10. Unit 2. Your body and you. Project mới nhất

1. Your doctor would like some information about your usual food habits to help plan the best possible health care for you and your friends. Conduct the survey, using the questions below and compile the findings into a report.
 
(Bác sĩ của bạn muốn có một vài thông tin về thói quen ăn uống hằng ngày của bạn để giúp lập kế hoạch khả thi nhất chăm sóc sức khỏe cho bạn và bạn bè. Hãy hoàn thành bản khảo sát, dựa vào các câu hỏi dưới đây và ghi chép lại những gì bạn tìm được vào một bài báo cáo.)
 
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 2. Your body and you. Project
 
 
Tạm dịch:
 
1. Ai đi mua sắm thức ăn cho gia đình bạn? …
 
2. Ai chuẩn bị bữa ăn cho bạn? …
 
3. Bạn thích uống gì trong ngày? …
 
4. Loại thức ăn nào bạn thường ăn? … thịt nướng, … thịt lợn, … thịt bò, … thịt gà, … cá, … những cái khác, ghi chú: …
 
5. Bạn có ăn nhiều rau trong bữa ăn của bạn không?
 
… có. … không
 
6. Bạn có thêm muối vào thức ăn của bạn khi ăn không? 
 
… có. … không
 
7. Bạn ăn bao nhiêu bữa trong ngày? …
 
2. Present your findings to the class.
 
(Trình bày bài báo cáo với cả lớp.)
 
 
 

Xem thêm