10 Tiếng anh lớp 10. Unit 3. Music. Project mới nhất

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.
 
(Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.)
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 3. Music. Project
 
Tạm dịch:
 
– Nó bắt nguồn từ đâu?
 
– Nó phổ biến đã bao lâu rồi?
 
– Sự ảnh hưởng của nó là gì?
 
– Bạn có thích nó không?
 
Trình bày kết quả của bạn với cả lớp.
 
 
 

Xem thêm