10 Trả lời câu hỏi: Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật mới nhất

Bài 1 trang 94 SGK Sinh 10

Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Vi khuẩn lam tổng hợp protein cho mình bằng sử dụng nguồn cacbon do quá trình quang tự dưỡng, sử dụng diệp lục là chính. Nguồn nito là nitrogenaza cố định nito phân tử diễn ra chủ trong tế bào dị hình.

Bài 2 trang 94 SGK Sinh 10

Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Đặc điểm

Lên men lactic

Lên men rượu

Loại vi sinh vật

Vi khuẩn lactic đồng hình và dị hình

Nấm men rượu, ngoài ra có thể có một số nấm mốc và vi khuẩn

Sản phẩm

Lên men đồng hình: axit lactic

Lên men dị hình: axit lactic, CO2, etilic và axit hữu cơ

Nấm men: rượu êtilic, CO2

Vi khuẩn, nấm mốc: rượu, CO2, các chất hữu cơ khác

Nhận biết

Có mùi chua

Có mùi chua

Bài 3 trang 94 SGK Sinh 10

Tại sao khi để quả vải chín 3-4 ngày có mùi chua.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Để quả vải chín 3-4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường. Ở vỏ quả nấm men xâm nhập vào trong quả và xảy ra quá trình lên men, chúng chuyển hóa đường thành rượu và từ rượu thành axit (có mùi chua).

Xem thêm