10 Trả lời câu hỏi: Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ mới nhất

Bài 1: Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào?

Lời giải:

Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm:

Giai đoạn hấp phụ: Gai glycôprôtêin hoặc prôtêin đặc hiệu của virut bám lên thụ thể bề mặt của tế bào.

Giai đoạn xâm nhập:

 • Phagơ: enzim lizôzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nuclêic vào tế bào chất, vỏ nằm bên ngoài.
 • Virut động vật: nuclêôcapsit vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic.

Giai đoạn sinh tổng hợp: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin vỏ cho riêng mình.

Giai đoạn lắp ráp: lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo virut hoàn chỉnh.

Giai đoạn phóng thích:

 • Virut phá vỡ tế bào ồ ạt chui ra ngoài.
 • Khi virut nhân lên làm tan tế bào thì gọi là chu trình tan.

Bài 2: HIV có thể lây nhiễm theo những con đường nào?

Lời giải:

Trong máu người nhiễm HIV có virut HIV. Virut HIV có thể lây nhiễm theo 3 con đường:

 • Qua đường máu: truyền máu, tiêm chích, xăm mình, ghép tạng…
 • Qua đường tình dục: khi quan hệ tình dục không an toàn.
 • Từ mẹ sang con: khi thai càng lớn thì khả năng truyền HIV từ mẹ sang con ngày càng cao; trong sữa mẹ có HIV, khi trẻ bú sữa mẹ, virut sẽ thâm nhập vào cơ thể trẻ thông qua những vết thương hở ở đường tiêu hóa.

Bài 3: Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật gây bệnh cơ hội?

Lời giải:

Ở điều kiện bình thường, một số vi sinh vật thường không thể gây bệnh.

Khi cơ thể yếu, khả năng miễn dịch bị suy giảm thì các vi sinh vật này sẽ gây bệnh. Bệnh này gọi là bệnh cơ hội. Vi sinh vật gây bệnh gọi là vi sinh vật cơ hội.

Bài 4: Tại sao lại nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?

Lời giải:

Đối tượng tấn công của virut HIV là tế bào limpho T4 (T- CD4), đây là tế bào thuộc hệ miễn dịch. Khi các tế bào này bị HIV tấn công, số lượng tế bào trong cơ thể sẽ bị giảm nhanh chóng, hệ thống miễn dịch trở nên suy yếu và dẫn đến mất khả năng miễn dịch. Vì vậy HIV được gọi là virut gây hội chứng suy giảm miễn dịch.

Bài 5: Cần phải có nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV?

Lời giải:

Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV hữu hiệu. Do vậy, để phòng tránh lây nhiễm HIV chúng ta cần có nhận thức và thái độ đúng đắn.

 • Phải có lối sống lành mạnh.
 • Bài trừ trừ các tệ nạn xă hội.
 • Không tiêm chích ma túy.
 • Đảm bảo an toàn khi truyền máu, ghép tạng, không xăm mình, không dùng chung bơm kim tiêm.
 • Khi mẹ đã bị nhiễm HIV thì không nên sinh con.
 • Nâng cao ý thức cộng đồng, am hiểu về HIV.

-Tạo điều kiện giúp đỡ người nhiễm HIV hòa nhập cuộc sống.

Xem thêm