10 Trả lời câu hỏi: Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu mới nhất

Câu 1: Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì ?

Trả lời:

– Tốc độ sản xuất và năng suất lao động con người tăng.

– Giảm sức lao động của con người.

–> Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh.

Câu 2: Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh ?

Trả lời:

– Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

– Luôn Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân và là thủ đô đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa.

Xem thêm