11 Giải bài tập Bài 12: Phân bón hóa học SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 2.39, 2.40, 2.41 trang 18 sách bài tập(SBT) hóa học 11

2.39. Phân đạm urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70 kg N là

A. 152,2.  

B. 145,5.

C. 160,9.                                               

D. 200.

2.40. Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40% P2O5. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là

A. 69.    

B. 65,9.

C. 71,3.                                                  

D. 73,1.

2.41. Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là

A. 72,9.                         ‘ –                   

B. 76.

C. 79,2.                                                 

D. 75,5.

Hướng dẫn trả lời:

2.39. A  

46 kg N có trong 100 (kg) ure

2.40. B

Trong 100 kg phân supephotphat kép có 40 kg P2O5. Khối lượng Ca(H2PO4)2 tương ứng với khối lượng P2O5 trên được tính theo tỉ lệ :

P2O5 – Ca(H2PO4)2

142 g   234 g

40 kg    x kg

31(3)

2.41. C

Cứ 100 kg phân bón thì có 50 kg K2O.

Khối lượng phân bón KCl tương ứng với 50 kg K2O được tính theo tỉ lệ

K2O – 2KCl

94 g  2.74,5 g

50 kg  x kg ;

33(1)

Bài tập 2.42 trang 18 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :

1. Canxi nitrat;

2. Amoni nitrat.

Hướng dẫn trả lời:

Đầu tiên điều chế 

HNO3

 :

4NH3+5O2

 10 

4NO+6H2O

2NO+O22NO2

4NO2+2H2O+O24HNO3

1. Điều chế canxi nitrat :


Post navigation

Xem thêm