11 Giải bài tập Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh mới nhất

Bài 1: 

Đề bài: Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?
Lời giải chi tiết
– Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.
– Sự hình thành điện thế hoạt động:
     Giai đoạn mất phân cực:
+       Khi bị kích thích thì tế bào thần kinh hưng phấn và xuất hiện điện thế hoạt động.
+       Khi bị kích thích tính thấm của màng thay đổi cổng Na+ mở, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong màng làm trung hòa điện tích âm ở bên trong.
+       Dẫn đến điện thế 2 bên màng giảm nhanh từ -70 mV đến 0 mV.
Giai đoạn đảo cực:
+       Các ion Na+ mang điện dương đi vào trong không những để trung hòa điện tích âm ở bên trong tế bào, mà các ion Na+ còn vào dư thừa.
+       Làm cho bên trong mang điện dương (+35 mV) so với bên ngoài mang điện tích âm.
Giai đoạn tái phân cực:
+       Bên trong tế bào Na+ nhiều nên tính thấm của màng đối với Na+ giảm nên cổng Na+ đóng. Tính thấm đối với K+ tăng nên cổng K+ mở rộng làm cho K+ khuyếch tán từ trong tế bào ra ngoài nên bên ngoài mang điện tích dương. Khôi phục điện thế nghỉ ban đầu (-70 mV).
Bài 2: 
Đề bài: Đánh dấu X vào ô ▭ cho các ý đúng về điện thế hoạt động.
  ▭ A – Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.
  ▭ B – Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.
  ▭ C – Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.
  ▭ D – Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.
Lời giải chi tiết
Đáp án: B.
Bài 3: 
Đề bài: So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin và sợi không có bao miêlin.
Lời giải chi tiết
Giống nhau:
– Xung thần kinh lan truyển do mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp từ nơi này đến nơi khác
Khác nhau:
29

Xem thêm