11 Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm mới nhất

Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11): Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau :

a. y = 7 + x – x2 tại xo = 1

b. y = x3 – 2x + 1 tại xo = 2.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 162 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 2 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 3 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

 
Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 4 (trang 163 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 4 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 5 (trang 163 SGK Đại số 11): Cho y=x3-3x2+2. Tìm x để:

 

a. y > 0

b. y < 3

Lời giải:

Giải bài 5 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

 
 
 

Xem thêm