11 Giải sách bài tập toán lớp 11 Hình Học mới nhất

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1+Bài 2. Phép biến hình. Phép tịnh tiến


Bài 3. Phép đối xứng trục


Bài 4. Phép đối xứng tâm


Bài 5. Phép quay


Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau


Bài 7. Phép vị tự


Bài 8. Phép đồng dạng


Ôn tập Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng


Đề toán tổng hợp Chương I


Đề kiểm tra 45 phút – Chương I – Hình học 11


CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Bài 1. Đai cương về đường thằng và mặt phẳng


Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song


Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song


Bài 4. Hai mặt phẳng song song


Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian


Ôn tập Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song


II. Đề toán tổng hợp


III. Đề kiểm tra


CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Vectơ trong không gian


Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc


Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng


Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc


Bài 5. Khoảng cách


Ôn tập Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Xem thêm