13 Giải sách bài tập toán lớp 12 Hình Học mới nhất

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện


Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều


Bài 3. Khái niệm về thể tích khối đa diện


ÔN TẬP CHƯƠNG I – KHỐI ĐA DIỆN

ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP – CHƯƠNG I. KHỐI ĐA ĐIẾN

ĐỀ KIỂM TRA – CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN


CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay


Bài 2. Mặt cầu


ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP – CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 12

ĐỀ KIỂM TRA – CHƯƠNG II


CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian


Bài 2. Phương trình mặt phẳng


Bài 3. Phương trình đường thẳng


ÔN TẬP CHƯƠNG III – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP – CHƯƠNG III

ĐỀ KIỂM TRA – CHƯƠNG III

Xem thêm