155 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính [List 112 Đề Tài], Xuất Sắc! mới nhất

Temes de Fi de Màster en Informàtica

Aquí us presentaré una sèrie de més de 100 Temes de Fi de Màster en Informàtica és un dels temes de la tesi que s’han seleccionat i enumerats acuradament, de manera que podeu estar segur de consultar i triar un dels temes següents per finalitzar perquè els professors facin esbossos i desenvolupin. Si us plau, digueu-me el contingut del vostre treball a prop futur. Amb sort, aquest recurs amb noms de temes nous i únics us suggerirà que tingueu més opcions per a la vostra tesi d’informàtica!

Actualment, també disposem d’un servei de redacció de dissertacions amb una varietat dels temes més populars actuals, la finalitat és donar suport als estudiants que tenen dificultats en el procés de redacció d’assaigs perquè no tens prou dades, encara que no en tinguis. un esquema, o el professor dificulta massa la sol·licitud… Realitzar una tesi no és una tasca fàcil perquè requereix invertir molts diners, requereix temps i esforç per recollir els documents i les dades adients per poder implementar l’encàrrec. Si teniu dificultats en el procés d’escriptura d’articles, veniu al servei ara mateix acceptar el treball de fi de màster el nostre passat zalo/telegrama: 0934.536.149 Obteniu un pressupost per a un assaig de paquet el més aviat possible!


Llistat de més de 112 temes de fi de màster en informàtica – Selecció

La realització d’un treball de fi de màster en Informàtica és un requisit obligatori per als estudiants que cursen un programa de màster en aquest àmbit. Per als estudiants de postgrau en Informàtica, per tal que una tesi obtingui una puntuació alta, els estudiants no només han de triar per si mateixos un tema de recerca molt pràctic, sinó que també han d’entendre el disseny, el formulari i saber programar el temps per completar-lo. l’assaig a temps.

Estàs buscant els millors i més significatius temes de fi de màster en Informàtica, perquè puguis transformar-te en un tema propi. Per tant, en aquest article, ens agradaria presentar-vos una llista de més de 112 temes impressionants de tesi de màster en informàtica per a la vostra referència. Consultem ara!

 1. Investigació sobre la detecció d’esdeveniments a partir de dades de text
 2. Investigar i desenvolupar solucions tècniques i solucions de prova per a aplicacions mòbils
 3. Recerca de tecnologia i aplicacions de streaming en dispositius mòbils
 4. Recerca d’algorismes per millorar la qualitat de les imatges digitals i les seves aplicacions en imatges de documents
 5. Investigació sobre tècniques d’equilibri de càrrega en cloud computing
 6. Investigació sobre dos xifratges lleugers que van guanyar el concurs CAESAR ACORN i Aascon
 7. Recerca i aplicació d’algorismes per resoldre problemes computacionals en Clúster d’Informàtica
 8. Investigar i desenvolupar un mètode d’integració de dades múltiples per millorar la precisió dels mapes d’humitat del sòl mitjançant espectròmetres d’ultra alta freqüència de banda L i càrrega útil
 9. Investigació sobre mètodes per calcular la similitud dels documents legals vietnamites
 10. Recerca sobre seguretat i aplicacions a Internet sense fil
 11. Recerca d’algunes solucions per millorar la qualitat del servei en xarxes de commutació de feix òptic
 12. Recerca d’algunes solucions per millorar la qualitat del servei en xarxes de commutació de feix òptic
 13. Investiga algunes solucions per millorar la seguretat a MANET
 14. Investigació sobre el mètode de conversió entre models conceptuals i a nivell d’ontologia
 15. Nombre difuso trapezoïdal en el model de predicció de sèrie temporal difusa
 16. El mètode de recuperació d’imatges es basa en l’agrupació d’imatges i la seva aplicació al problema de la recuperació d’imatges del paisatge
 17. Treball de fi de màster en informàtica: Tècniques per garantir la qualitat del servei a les xarxes IP
 18. Explotació de conjunts d’articles d’alt interès mitjançant el mètode d’optimització de colònies de formigues
 19. Exploració i anàlisi de les opinions dels usuaris a Internet
 20. Explotar conjunts d’elements d’alt interès mitjançant l’estructura d’arbre de prefix

MÉS REFERÈNCIES => Resum de 80 Temes de Fi de Màster en Ciències Naturals

 1. Dades de sèries temporals de mineria basades en l’extracció de característiques mitjançant el mètode del punt mitjà i la tècnica de retall
 2. El mètode d’optimització de colònies de formigues resol el problema d’encaminament del vehicle
 3. Comprensió de la xarxa neuronal Hamming i la seva aplicació en el problema del reconeixement de lletres vietnamites
 4. Detecció i reconeixement d’objectes 3D per donar suport a les activitats de les persones cegues
 5. Separació de fonts d’àudio mitjançant un model d’espectre de font general basat en la factorització matricial no negativa
 6. Tesi d’Informàtica: Cerca d’imatges basada en un gràfic de signatura binària
 7. Classificació de dades mitjançant arbres de decisió difusos basats en àlgebra de cobertura
 8. Construcció d’un model híbrid per a la previsió de problemes segons un enfocament difuso orientat a dades
 9. Protecció dels programes informàtics segons la llei vietnamita de propietat intel·lectual 03
 10. Alguns problemes de seguretat a les xarxes informàtiques sense fil
 11. Tesi de màster sobre protecció de programes informàtics sota la llei de propietat intel·lectual vietnamita
 12. Tesi de màster sobre el delicte d’utilitzar xarxes informàtiques, telecomunicacions i mitjans electrònics per apropiar-se de propietats d’acord amb les disposicions de la llei penal del Vietnam.
 13. Treball de fi de màster sobre teoria d’anells en informàtica
 14. Enginyeria d’aplicacions de documentació aèria
 15. Aplicació de la xarxa neuronal en el problema de la determinació de la ruta dels robots
 16. Recerca sobre seguretat i seguretat de la informació en l’entorn mòbil 3G
 17. Equilibri de càrrega de transferència de dades multiconnexió
 18. Mineria de dades i aplicacions en gestió de personal
 19. Construir un sistema per predir el rendiment de la formació a les escoles de grau mitjà
 20. Aplicar un model de taller de treball flexible per donar suport a la programació de producció d’una empresa
 21. Temes de Fi de Màster en Informàtica : Creació d’una eina d’avaluació de la seguretat del lloc web
 22. Reconeixement d’escriptura mitjançant el model de markov ocult
 23. Mineria de dades amb data farming i aplicacions en mineria de dades mèdiques
 24. Desenvolupament d’un programa de gestió d’equips informàtics a la universitat privada de Hai Phong
 25. Situació real de les vendes a la Societat Anònima d’Aplicacions Informàtiques ACS
 26. Xifrats de flux en criptografia lleugera i perspectives a iot
 27. Recerca sobre el criptosistema RSA i la seva aplicació a la signatura electrònica
 28. Recerca sobre xarxes informàtiques sense fil i problemes de seguretat
 29. Creació d’una aplicació que admeti el cronometratge basat en el reconeixement de rostres humans.
 30. Xifra i protegeix les dades mitjançant xarxes neuronals artificials combinades amb funcions de seguretat.

MÉS REFERÈNCIES => Tesi de Màster en Ciència i Tecnologia [110+ Đề Tài]CALENT!!!

Temes de Fi de Màster en Informàtica
Temes de Fi de Màster en Informàtica
 1. Desenvolupar un sistema de control d’equips elèctrics a la universitat.
 2. Aplicar programari de reconeixement facial per controlar els dispositius d’obertura i tancament de portes de l’oficina.
 3. Construir un sistema de suport per a l’orientació professional i la selecció major dels estudiants de secundària.
 4. Aplicar mètodes predictius i d’expansió de diferències sobre propietats numèriques reals per protegir bases de dades relacionals.
 5. Identificació d’errors de l’aplicació forestal aleatòria per a Cloud Computing Iaas.
 6. Temes de la tesi d’informàtica: Investigar i crear eines de detecció d’intrusions a la xarxa informàtica.
 7. Aplicació de les tecnologies de la informació en la detecció d’errors de producte en línies d’envasament de productes mitjançant tractament d’imatges.
 8. El sistema de programació d’aprenentatge utilitza algorismes genètics en la direcció d’aplicacions de processament paral·lel.
 9. Creeu un filtre per detectar llocs web de contingut violent basat en el contingut de text i l’URL.
 10. Situació i solucions per millorar l’eficiència de l’ús d’Internet per part dels estudiants de la Universitat de Finances – Màrqueting.
 11. Aplicació de data warehouse i relació amb el client per analitzar la situació empresarial de les empreses.
 12. Investiga i crea filtres d’imatge mitjançant la classificació d’imatges combinada amb l’agrupació.
 13. Treball de fi de màster en tecnologia de la informació: mineria de dades per construir un sistema de suport al diagnòstic mèdic.
 14. Ús del codi obert Tesseract Ocr en la creació de programari per al reconeixement òptic de caràcters.
 15. Aplicació de la tecnologia de la informació a la gestió de mercaderies per a la Societat Anònima del Servei de Comerç d’Importació-Exportació de Ha Bien al mòbil.
 16. Desenvolupar programari per gestionar el lloc web per buscar llibres de biblioteques i biblioteques de la Facultat d’Indústria i Comerç de la ciutat de Ho Chi Minh.
 17. Creació d’una solució d’intel·ligència empresarial per a una gestió empresarial intel·ligent mitjançant eines de Tableau a EFC Co., Ltd.
 18. Recopilació de llibres de text amb l’aplicació de programari estesa Adobe Acrobat 9.0 pro.
 19. Aplicació de la tecnologia Blockchain per verificar la informació sobre el procés d’aprenentatge dels estudiants internacionals de Laos
 20. Extraure informació sobre certificats de professionalitat
 21. Desenvolupament de tècniques de visualització de seguretat d’aplicacions web
 22. Treball de Fi de Màster en Informàtica : Tècnica d’anonimització de dades
 23. Identificació d’algunes malalties de la pell mitjançant tècniques d’aprenentatge profund
 24. Classificació de text basada en l’aprenentatge automàtic i el fastText de Facebook
 25. Creació d’un programa per detectar i extreure text d’imatges en dispositius mòbils
 26. Valorar la necessitat d’explotar la informació científica i tecnològica per donar suport a l’orientació de la producció en l’àmbit de l’agricultura
 27. Optimització de l’aigua de reg durant la producció de plàntules de cautxú a la província de Champasak
 28. L’aplicació Random Forest ajuda amb la divisió de classe a les escoles secundàries
 29. Construcció d’un sistema de simulació per identificar i detectar robatoris de motos
 30. Maneig dels valors que falten en la mineria de dades
 31. Descobriu la comunitat a la xarxa de citacions
 32. Desenvolupament d’un sistema de control d’equips elèctrics dins d’una universitat
 33. Aplicació d’ETL al magatzem de dades de l’aplicació al sistema ERP
 34. Aplicació d’alguns algorismes de mineria de dades als resultats d’aprenentatge de l’escola secundària Chu Van An
 35. Creació d’una aplicació per donar suport al cronometratge basada en el reconeixement de rostres humans: a l’empresa informàtica Hoai An
 36. Visualitzeu les tendències de clúster amb grans mides de dades
 37. Construir una solució per predir els resultats de la graduació a les escoles secundàries
 38. Sistema de recomanació en línia per a la venda de medicina tradicional mitjançant la tècnica de filtratge col·laboratiu
 39. Construcció d’un sistema d’identificació d’anomalies ambientals dins dels arxius
 40. Investigació sobre problemes de seguretat de dades en dispositius mòbils amb Android

MÉS REFERÈNCIES => Tesi Màster en Ciències Ambientals [100+ Đề Tài ]Excel · lent

 1. Xifra i protegeix les dades mitjançant una xarxa neuronal artificial combinada amb funcions de seguretat
 2. Aplicació de reconeixement facial en el control del dispositiu d’obertura i tancament de la porta de l’oficina
 3. Temes de Fi de Màster d’Informàtica: Obteniu informació sobre la terminologia de l’optimització de motors de cerca.
 4. Obteniu informació sobre l’inici de sessió únic i experimenteu.
 5. Aplicat digitalment mitjançant un esquema de marca d’aigua basat en la transformació DFT combinada amb la transformació SIFT per protegir els drets d’autor d’imatges en color.
 6. Aplicar el procés Scrum per construir un sistema de gestió de projectes.
 7. Planifiqueu crear un sistema de llocs web de comerç electrònic a la plataforma PHP.
 8. Aplicació de la tecnologia de detecció i reconeixement facial des de càmeres fins a l’assistència a la universitat.
 9. Elimineu els registres duplicats redundants a les bases de dades relacionals.
 10. Treball de fi de màster en tecnologia de la informació: Aplicació de tècniques de Datamining a les recomanacions dels clients en el sistema de Business Intelligence.
 11. Algunes solucions en tecnologia de la informació per millorar la seguretat en la connexió wifi.
 12. L’aplicació converteix bases de dades relacionals i XML en un sistema de gestió de biblioteques.
 13. Conèixer el protocol IP Multicant i l’aplicació del protocol IP Multicant en l’e-learning.
 14. Anàlisi de tècniques de penetració per reforçar la seguretat de les xarxes sense fils WIFI.
 15. Milloreu la seguretat i la seguretat de la informació a la LAN sense fil IEEE 802.11i.
 16. Investigar i crear algorismes de xifratge de clau pública i aplicar-los a les signatures electròniques.
 17. Investigar i desenvolupar una sèrie de tècniques i aplicacions de comunicació multimèdia en el sistema d’ensenyament en línia.
 18. Anàlisi de l’estructura general d’un sistema d’anàlisi de documents d’imatge i visió general del reconeixement òptic de caràcters (OCR).
 19. Aplicació del mètode de marca d’aigua per protegir el sistema de bases de dades de vendes del supermercat Big C.
 20. Treball de fi de màster en tecnologia de la informació: Investigar i simular algunes tècniques de recuperació automàtica d’informació d’Internet.
 21. Aplicació de tècniques d’optimització per aplicar algorismes de cerca de patrons per investigar i desenvolupar tècniques de marca d’aigua de bases de dades relacionals.
 22. Tecnologia web 3.0 i aplicació web 3.0 a la pràctica

Aquí hi ha tot Temes de Fi de Màster en Informàtica va ser seleccionat per mi i, al mateix temps, enviat als estudiants perquè tinguessin més opcions per al seu treball de fi de màster en informàtica. Gràcies a tots per mirar i seguir amb mi sobre aquest tema i el lloc web trangluanvan.com desitgem que tots els estudiants finalitzin ràpidament les seves tesis i aconsegueixin els millors resultats possibles! A més, si estàs massa ocupat i no tens temps per fer la teva tesi o fins i tot tens dificultats en el procés de redacció, ara mateix, troba el servei de seguida. Contractar un treball de fi de màster el nostre passat zalo/telegrama: 0934.536.149 per obtenir assessorament sobre un pressupost d’assaig de paquet, preu assequible, inclòs el control de plagi!