161 Savage Lands – How to Access Legacy Versions mới nhất


Cách truy cập phiên bản trước khi thanh trạng thái trở nên quá đơn giản.

Phiên bản kế thừa

  • Bước 1: Truy cập thư viện Steam của bạn và nhấp chuột phải vào Savage Lands.
  • Bước 2: một khi bạn đã nhấp chuột phải vào trò chơi, hãy nhấp vào thuộc tính.
  • Bước 3: Khi bạn đã mở các thuộc tính, hãy nhấp vào betas.
  • Bước 4: Nhấp vào nơi có ghi “Không” rồi nhấp vào “Final Build 4 Unity” hoặc thứ gì đó tương tự.
  • Bước 5: Nâng cấp Savage Lands.
  • Bước 6: Sau khi cập nhật xong, đảm bảo nó báo Savage Lands[legacy] thay vì chỉ Wildlands
  • Bước 7: Nhấp vào chơi, tạo một nhân vật mới và tôi khuyên bạn nên đặt [legacy] ở cuối tên .characters vì các save khác vẫn còn đó [example,idiot[legacy]], tạo một thế giới mới và đặt tên cho nó là di sản.

Làm thế nào để quay trở lại

Thực hiện các bước 3 và 4 nhưng nhấp vào “Không”.