165 Câu chuyện bó đũa [Truyện ngụ ngôn ý nghĩa] mới nhất

[alert style=”success”]

Ý nghĩa câu chuyện bó tăm

Chuyện bó tăm là một truyện ngụ ngôn Việt Nam, nhằm khuyên nhủ anh chị em trong gia đình phải đoàn kết, thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau để tạo nên sức mạnh.

[/alert]

Một ông già có bốn người con. Bốn anh em đều khỏe mạnh, thông minh và chăm chỉ. Nhưng người cũ luôn buồn vì họ không yêu thương hay quan tâm đến nhau, người này nói xấu người kia. Một hôm ông gọi các con đến. Ông lấy một bó tăm và nói với các con:

– Ai bẻ được bó tăm này, ta thưởng cho.

Hai cha con cầm bó tăm. Mọi người cố hết sức để bẻ nhưng gói tăm vẫn còn nguyên, không thể bẻ được. Ông lão lôi bó tăm ra, thoăn thoắt bẻ từng chiếc. Bốn đứa trẻ thấy vậy nói:

– Thưa cha, lấy từng con ra bẻ ra không khó!

Rồi ông lão nói:

– Đúng! Các ngươi đều thấy thế này: chia thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vì vậy, bạn phải biết cách chăm sóc lẫn nhau, để gia đình bạn ngày càng bền chặt hơn.

Từ đó bốn người con trai của ông lão trở nên hòa thuận.

[alert style=”danger”]

[/alert]

Câu hỏi cho bé trong truyện bó tăm

  1. Cái tăm, cặp tăm, chùm tăm có gì khác nhau?
  2. Vì sao bốn đứa trẻ không bẻ được bó tăm?
  3. Ông lão bẻ bó tăm như thế nào?
  4. Lịch sử cho chúng ta biết điều gì?

đồng thanh

[alert style=”success”]

Một cái cây không cần phải chết non
Ba cây được nhóm lại với nhau tạo thành một ngọn núi cao.

– Dân ca Việt Nam –

[/alert]