17 Reading Unit 10 Lớp 10 Trang 104 mới nhất

UNIT 10: CONSERVATION

READING (ĐỌC)

Before you read

Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

1. Bạn có bao giờ đến thăm sở thú hay một khu rừng chưa?

2. Bạn thích loại động vật nào? Tại sao?

3. Chúng ta có cần phải bảo vệ động vật và rừng không?

While you read

A. Rừng bị tàn phá đang hủy hoại sự đa dạng về động thực vật trên trái đất. Các nhà khoa học cho biết có khoảng 5000 loài động thực vật bị tiêu diệt hàng năm. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì có nhiều loại cây cỏ và động vật có thể được dùng làm thuốc chữa bệnh ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiều bệnh khác. Có thể chúng ta chẳng bao giờ biết được cái giá thật sự cùa sự hủy hoại này.

B. Con người và hầu hết các loài động vật cần có một lượng nước cung cấp thường xuyên để sống. Nông dân cần nước cho mùa màng. Các đập thủy điện giừ lại lượng nước cần thiết để phát điện dùng cho gia đình và các ngành công nghiệp. Cây cỏ và các loại thực vật khác đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn tự nhiên cùa nước và do vậy chúng giúp bảo tồn nguồn nước. Không có cây cối, phần lớn nước sẽ chảy đi ngay khi nó rơi xuống, cuốn theo lớp đất màu mỡ. Nước chảy xiết sẽ gây ra lũ lụt thường xuyên và hạn hán vào mùa khô.

a. Hiện nay hầu như tất cả báo chí đều đăng tin về việc tàn phá môi trường do chúng ta đang gây ra. Trái đất đang bị đe dọa và tương lai có vẻ tệ hại. Mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta không thể làm sạch sông, biển đã bị ô nhiễm trong một đêm. Chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự biến mất của cây cối và động vật. Nhưng chúng ta có thể không làm vấn đề tệ hại thêm trong khi chờ đợi các nhà khoa học tìm kiếm giải pháp và luật bảo vệ thiên nhiên được thông qua.

Task 1: Hãy ghép một từ ở cột A với định nghĩa của nó ở cột B.

1 – c        2 – a        3 – d          4 -b

Task 2: Hãy xem những câu nói sau đây đúng (T) hay sai (F).

1. T         2.T            3. T         

4. T         5. F           6. F

Task 3: Hãy chọn ý chính thích hợp nhất cho từng đoạn.

A. 3              B. 4              C. 2

After you read

Em hãy trả lời những câu hỏi sau.

1. The consequence of losing forest is destroying the earth’s plant and animal variety.

2. Man and most animals need a constant supply of water to live on.

3. We should protect our environment by stopping worsening the problem and by passing laws in nature’s defence.

Tham khảo đáp án các phần sau tại đây:

 Speaking Unit 10 Lớp 10 Trang 106

 Listening Unit 10 Lớp 10 Trang 107

 Writing Unit 10 Lớp 10 Trang 109

 Language Focus Unit 10 Lớp 10 Trang 110