17 Reading Unit 10 Lớp 11 Trang 114 mới nhất

UNIT 10: NATURE IN DANGER

READING (ĐỌC)

Before you read.

* Theo cặp, đọc các thông tin được ghi trong bảng, thảo luận để trả lời các câu hỏi.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. The facts above show that the numbers of some wild / rare animals such as cheetahs, pandas and Siberian tigers become small / extinct.

2. The numbers of these animals become small because they are killed for food, fur or skin.

While you read Reading text.

Con người chỉ là một chủng loại sinh vật bé nhỏ trong thế giới sống. Còn cỏ nhiều chủng loại khác hiện hữu trên hành tinh này. Tuy nhiên con người có ảnh hưởng lớn tới phần còn lại trên thế giới. Họ thay đồi môi trường bằng cách xây dựng thôn làng và thành phổ nhà cửa nơi đã từng là rừng rậm. Họ đang tác động tới nguồn nước bằng cách lấy nước dùng cho công nghiệp và nông nghiệp. Họ đang thay đổi thời tiết bằng việc đốn cây trong rừng, và họ đang hủy diệt không khí bằng cách thải chất gây ô nhiễm vào không khí.

Có thể nói là con người đang thay đổi môi trường sống về mọi mặt qua hành động của họ và thói quen của họ. Điều đó đã đưa đến hai hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất là nhiều loại thú quý hiếm đã bị tiêu diệt. Thứ nhì là môi trường nơi các sinh vật ấy sống đang bị hủy hoại một cách tồi tệ. Kết quả là số lượng thú quý hiếm đang giảm nhanh đến đỗi chúng có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

Nhằm để chắc rằng các loài thú quý hiếm đó không bị biến mất, nhiều nổ lực đã được thực hiện để bảo vệ thiên nhiên bị tàn phá. Các nhà khoa học đã lập một danh mục các chủng loại thú đang bị tuyệt chủng và đề nghị các biện pháp để bảo vệ chúng. Hàng ngàn công viên quốc gia đã được thiết lập trên khắp thế giới để bảo vệ thú đang bị tuyệt chủng. Nhiều luật lệ đã được đặt ra để nghiêm cấm việc giết hại thú bị tuyệt chủng và sự tàn phá môi trường nơi các loài thú quý hiếm đang sống.

Nếu sự can thiệp của con người vào môi trường giảm xuống, thì sẽ có nhiều chủng loại tồn tại và sinh con cháu. Trái đất sẽ là hành tinh hạnh phúc nơi con người, muôn thú và cây cối sẽ cùng tồn tại trong hòa bình.

Task 1. Dùng các từ cho san trong khung để điền vào các chỗ trống trong các câu cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. extinct    

2. protect

3. decrease

4. pollutants

5. endangered

6. interferences

Task 2. Tìm trong số A, B, C hay D các câu chỉ ý chỉnh của mỗi đoạn văn.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1.C    2. B    3. A    4.C

Task 3. Trả lời câu hỏi.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. Four ways that people change the world are:

– They are changing the environment by building cities and villages.

– They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture.

– They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests.

– They are destroying the air by adding pollutants like smoke from factories and fumes from automobile motors.

2. The serious consequences of people’s interference with the environment are:

– many kinds of rare animals are killed. 

– the environment where these animals are living is badly destroyed.

– the numbers of rare animals are decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

3. Many things should be done to protect endangered nature, such as:

– many organizations have been set up and money has been raised to save rare animals.

– thousands of national parks have been established.

– laws have been passed to prohibit killing endangered animals.

After you read

Theo nhóm, nói về các lí do tại sao một vài loài động vật bị tuyệt chủng.

GỢI Ý

People kill animals for fur, skin and food.

People keep animals as pets.

People hunt or capture animals for recreation or entertainment

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Speaking Unit 10 Lớp 11 Trang 118

 Listening Unit 10 Lớp 11 Trang 119

 Writing Unit 10 Lớp 11 Trang 120

 Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121