17 Reading Unit 11 Lớp 11 Trang 124 mới nhất

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

READING (ĐỌC)

Before you read.

* Theo cặp, đoán hình ảnh trong tranh. Cho biết các nguồn năng lượng trong tranh. Chúng ta cần năng lượng để làm gì?

ĐÁP ÁN

1. windmills / wind energy

2. solar energy

3. water energy

We need energy to live and work, to cook meals, to light, heat or cool the house, to run machines…

While you read

Reading text.

Hiện nay các nguồn năng lượng của chúng ta là từ nhiên liệu hóa thạch (dầu, than đá và khí thiên nhiên). Tuy nhiên các trữ lượng đó rất hạn chế. Vì nhu cầu về điện gia tăng quá nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cạn kiệt trong một khoảng thời gian tưomg đối ngắn. Do đó người u phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ số điện cho nhu cầu thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế khác là địa nhiệt, lấy từ lòng trái đất. Các nhà khoa học dùng sức nóng này để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên loại năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới mà thôi.

Mặt trời, nước và gió là các nguồn năng lượng thay thế khác. Gió chạy máy xay gió và thuyền buồm. Nó là một nguồn năng lượng sạch và lại có nhiều. Nhưng rủi thay, khi không có gió, ta sẽ không có năng lượng. Nước khi chảy từ trên cao xuống thấp sẽ tạo ra năng lượng. Năng lượng này được dùng để tạo ra điện. Thủy điện cho năng lượng không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, ta phải xây đập để sử dụng năng lượng này. Đập nước rất tốn kém nên thủy điện rất đắt tiền.

Mặt trời phóng ra số lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể chuyển thành điện. Nhiều quốc gia dùng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hàng ngày. Các tấm bảng thu nhiệt từ mặt trời trên mái nhà có thể tạo đủ năng lượng để sưởi ấm hay làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không những nhiều và vô tận mà còn sạch sẽ và an toàn.

Dù còn có vài điều kiện bất tiện, tiềm năng của các nguồn năng lượng rất lớn. Tuy nhiên để làm cách nào tận dụng những nguồn năng lượng đó là một vấn đề cho các nhà nghiên cứu trên thế giới.

Task 1. Tìm từ phù hợp đã cho trong khung để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. released 3. energy 5. exhausted

2. altemative 4. limited

Task 2. Đọc lướt bài đọc tìm thông tin về điểu kiện thuận lợi và không thuận lợi cùa từng loại nguồn năng lượng điển vào bảng.

ĐÁP ÁN

Sources of energy

Advantage(s)

Disadvantage(s)

 Nuclear energy

 It’s unlimited

 It can be very dangerous

 Geothermal heat

 It’s available

 It is only possible in few places

 Solar energy

 It is not only plentiful and infinite but also clean and safe

 It’s only possible during the day time

 Wind power

 It is a clean & unlimited

 There’s no wind energy when there is no wind

 Water power

 It is a clean & unlimited

 It is expensive

Task 3. Đọc kỹ lại đoạn văn để trả lời các câu hỏi.

ĐÁP ÁN

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. Five sources of energy are mentioned in the text.

I think solar energy is the most potential.

After you read

Đọc và tìm từ điền vào chỗ trống để hoàn tất bài tóm tắt.

ĐÁP ÁN

1. energy

2. one

3. fuels

4. limited

5. alternative

6. sources

7. unlimited

8. environment 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Speaking Unit 11 Lớp 11 Trang 127

 Listening Unit 11 Lớp 11 Trang 128

 Writing Unit 11 Lớp 11 Trang 130

 Language Focus Unit 11 Lớp 11 Trang 131