17 Reading Unit 12 Lớp 10 Trang 124 mới nhất

UNIT 12: MUSIC

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, hãy thảo luận và ghép mỗi đoạn miêu tả với một loại hình âm nhạc thích hợp.

1-b       2-e          3-d         4-a        5-c

While you read

Có hai thứ làm con người khác hẳn với mọi loài vật: ngôn ngữ và âm nhạc. Ảm nhạc hoàn toàn khác với ngôn ngữ, tuy nhiên con người có thể dùng âm nhạc để giao tiếp – đặc biệt là để biểu lộ cảm xúc. Cũng giống như đọc, viết và nói, âm nhạc có thể diễn tả ý tưởng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể biểu hiện sự giận dữ, yêu, ghét hay tình bạn; nó cùng có thể nói lên hy vọng và ước mơ.

Âm nhạc là một phần thiết yếu trong đời sổng của chúng ta. Người ta chơi nhạc trong hầu hết các sự kiện quan trọng, và vào các dịp đặc biệt để tạo không khí chung. Nó làm cho bầu không khí lễ hội thêm vui và làm cho đám tang trở nên trang trọng và buồn thảm hơn. Ban đêm âm nhạc ru trẻ thơ vào giấc ngủ và đánh thức đám học trò dậy vào buổi sáng.

Trên hết âm nhạc giúp con người giải trí. Nó khiến mọi người thấy hạnh phúc và phấn chấn. Nó khơi dậy mọi giác quan. Trong thực tế âm nhạc giải trí luôn là một ngành kinh doanh lớn. Đó là ngành công nghiệp có lợi nhuận tiền tỉ. Thật khó mà hình dung cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc.

Task 1: Các từ trong khung có trong bài đọc. Hãy dùng các từ đó để hoàn thành câu.

1. communicate             5. solemn

2. lull                          6. emotion

3. delights                     7. mournful

4. integral part

Task 2: Trả lời các câu hỏi.

1. They are language and music.

2. Because it can express ideas, thoughts, feelings and especially emotions

3. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. It makes people happy and excited. It delights the senses.

5. It is a billion-dollar industry.

After you read

Theo cặp, em hãy hỏi và trả lời những câu sau.

1.How many roles of music are mentioned in the text?

There are five roles of music mentioned in the text.

2.In your opinion,which of the roles of music is the most important?

In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one’s anger, love, hate or friendship and convey one’s hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

 Listening Unit 12 Lớp 10 Trang 127

 Writing Unit 12 Lớp 10 Trang 129

 Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130