17 Reading Unit 13 Lớp 10 Trang 132 mới nhất

UNIT 13: FILM AND CINEMA

READING (ĐỌC)

Before you read

Cùng với bạn, em hãy trả lời các câu hỏi.

1. Em muốn xem phim ở rạp chiếu bóng hay trên TiVi? Tại sao?

2. Em hãy kể vài bộ phim em đã xem.

3. Em thích xem thể loại phim nào? Tại sao?

While you read

Lịch sử của cái mà chúng ta ngày nay gọi là điện ảnh bất đầu từ đầu thế kỷ 19. Vào lúc đó các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi làm cho một loạt các bức ảnh chuyển động, chúng sẽ cho người ta cái cảm giác là chúng đang chuyển động thật. Điện ảnh phát triển nhanh chóng trong hai thập niên đầu kể từ khi ra đời. Trong thời gian đầu, phim không gì hơn là những bức ảnh biết chuyển động và thường có độ dài chỉ hơn một phút. Tuy nhiên cho đến năm 1905 phim dài từ năm đến mười phút. Phim sử dụng các cảnh quay và các vị trí đặt máy quay khác nhau để tạo nên một cốt truyện có các diễn viên tham gia đóng các vai khác nhau. Vào đầu thập niên 1910, khán giả đã có thể thường thức những bộ phim hài đầu tiên, nhưng mãi đến năm 1915 điện ảnh mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp. Từ đó trờ đi các nhà làm phim sẵn sàng làm những bộ phim dài hơn, hay hơn và xây dựng rạp riêng để chiếu phim. Điện ảnh hoàn toàn thay đổi vào cuối những năm 1920. Đó là khi âm thanh được lồng vào phim. Sự thay đổi này bắt đầu ở Mỹ và chẳng bao lâu sau lan ra khẳp thế giới. Khi phim câm được thay thế bởi phim có tiếng nói, một loại hình điện ảnh mới xuất hiện, đó là điện ảnh âm nhạc.

Task 1: Các từ trong khung có trong bài đọc. Hãy dùng các từ đó để hoàn thành câu.

1. cinema              2. sequence

3. decade              4. rapidly

5.scene                  6. character

Task 2: Theo cặp, hãy trả lời câu hỏi.

1. The history of cinema began in the early 19th century.

2. At that time scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.

3. No, they didn’t.

4. Audiences were able to see long films in the early 1920s.

5. The sound was introduced at the end of the 1920s. 

6. As the old silent films were being replaced by spoken one, the musical cinema appeared.

Task 3: Hãy xem tiêu đề nào trong số các tiêu đề sau là đúng nhất cho bài đọc.

B. A Brief History of Cinema

After you read

Theo nhóm, hãy dùng các từ gợi ý sau đây để nói về đoạn văn.

Thế kỷ thứ   19            1910S             1920S

                   1905        1915

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 13 Lớp 10 Trang 134

 Listening Unit 13 Lớp 10 Trang 136

 Writing Unit 13 Lớp 10 Trang 137

 Language Focus Unit 13 Lớp 10 Trang 139