17 Reading Unit 6 Lớp 10 Trang 62 mới nhất

UNIT 6: AN EXCURSION

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, em hãy ghép hình với thông tin được cho rồi nói cho nhau nghe em thích tham quan nơi nào và cho biết lý do.

1. d (Thien Mu pagoda)          3. a (The One-pillar Pagoda)

2. b (Ha Long Bay)                 4. c (Da Lat City)

While you read

Minh thân men,

Mình viết thư để thông tin cho bạn đây. Học kỳ một sắp kết thúc và trường minh sẽ nghi vài ngàv. Nhân dịp này lớp mình sẽ đi tham quan vài hang động gần Hà Nội vì mới đây chúng mình học về sự hình thành của đá. Hơn nữa nhiều bạn chưa bao giờ tham quan hang động nên mình nghĩ chuyến đi này ắt hản sẽ rất thú vị.

Thoạt đầu bọn mình muốn đi Chùa Thầy vì nó chi cách Hà Nội có 20 cây số và có thể đi du khảo trong ngày.

Tuy nhiên cho đến hôm nay bọn mình mới biết là các hang động gần Chùa Thầy mãi ra Tết mới mở cửa trở lại. Vì thế thay vào đó chúng mình sẽ tham 

quan các hang gần chùa Hương. Một đêm lửa trại trong chuyến du khảo hai ngày sẽ là một sự kiện tuyệt vời trong đời học sinh! Đe đờ tốn kém, chúng mình đem theo thức ăn và đi cùng xe với các lớp khác.

Bây giờ thời tiết ấm hơn nhiều. Mình tin là bọn mình sẽ được hưởng khí trời đầy ánh nang. Van đỏ duy nhất là phải xin phép bổ mẹ. Bố mẹ minh có thể không muốn cho minh ờ lại đêm. Mình sẽ cổ gắng thuyết phục bố mẹ vậy.

Thôi nhé, cho mình gửi lời thăm bố mẹ và em gái bạn.

Thân ái,      

Lan.         

Task 1 : Hãv chọn câu trả lời đúng nhất đế điền vào các câu sau.

1-C                 2-D                3-A

Task 2: Trả lời các câu hỏi sau.

1. They are going on a trip when they have some days off after the first term.

2. They are visiting some caves because they have recently studied rock formations and many of them have never been inside a cave.

3. It’s only over 20kms.

4. They are going to make a two-day trip and have a night campfire. They are beginning their own food and sharing buses with some other classes to make the trip cheap.

5. She is anxious about her parents’ permission. They may not want to let her stay the night away from home.

After you read

Em hãy điền vào chỗ trống trong lá thư tóm tẳt bằng các nhóm từ thích hợp trong khung.

1. is going to make       4. have learnt         7. to persuade them

2. some caves               5. their trip             8. her classmates

3. want to see                6. only problem

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 6 Lớp 10 trang 66

 Listening Unit 6 Lớp 10

 Writing Unit 6 Lớp 10

 Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71