17 Speaking Unit 6 Lớp 10 trang 66 mới nhất

UNIT 6: AN EXCURSION

SPEAKING (NÓI)

Task 1: Lớp của Tim dự định đi thuyền trên hồ Michigan ờ Chicago. Em hãy đọc thông tin về vài thành viên tham gia chuyến đi ấy.

Mrs Andrews : Tôi không muốn ngồi ở phần lộ thiên trên tàu. Ngoài ra tôi cần phải thấy tất cả học sinh.

Susan : tôi muốn ở gần Mary. Tôi không muốn da bị sạm nắng.

Mary : Tôi thường đau khổ vì bệnh say xe, do đó tôi cần nhiều không khí trong lành.

Tim : Tôi thích ngồi ngoài nắng và tối muốn ở một mình.

John : Tôi không thích hệ thống điều hòa không khí. Tôi muốn chụp ảnh.

Sam : Trước đây tôi chưa hao giờ ở trên tàu. Tôi muôn nhìn phong cảnh đẹp.

Task 2: Theo nhóm, các em hãy xem sơ đồ chồ ngồi, rồi chọn chồ ngồi tốt nhất cho mồi người theo thông tin ở bài tập 1.

Bắt đầu hôi thoai như sau:

A : I think Mary should sit in section B.

B: Yes, put her in seat 16.

C : No. That’s not a good idea because Susan wants to sit near her.

A : Ok. Seat 37 would be better.

Task 3: Theo cặp, chồ ngồi nào em nghĩ là thích hợp với em nhất? Tại sao? Em hãy dùng thông tin ở bài tập 1 làm gợi ý.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 6 Lớp 10 Trang 62

 Listening Unit 6 Lớp 10

 Writing Unit 6 Lớp 10

 Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71