17 Writing Unit 5 Lớp 10 Trang 58 mới nhất

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

WRITING (VIẾT)

Viết lời hướng dẫn.

Task 1: Em hãy đọc các hướng dẫn sử dụng điện thoại công cộng sau đây.

XIN HÃY ĐỌC LỜI HƯỚNG DẪN CẬN THẬN

Để gọi điện bạn phải có một thẻ điện thoại.

Phải nhớ số điện thoại bạn sẽ gọi.

SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe giọng nói trong điện thoại.

Tiếp theo, đút thẻ điện thoại vào khe.

Sau đó ấn số bạn cần gọi.

Đợi cho đến khi bạn nghe những tiếng bip dài.

Điều dó có nghĩa là cuộc gọi của bạn thành công.

TRƯỜNG HỢP KHẨN CÁP

Gọi cảnh sát, quay số 113.

Gọi cứu hỏa, quay số 114.

Gọi cấp cứu, quay số 115.

Yêu cầu được giúp đỡ, quay số 116.

Task 2: Theo cặp, em hãy tìm ra từ nối và động từ ở hình thức mệnh lệnh trong các lời hướng dẫn ấy.

1. Từ nối: First, next, then, until.

2. Động từ ở hình thức mệnh lệnh: lift, listen, insert, press, wait, dial.

Task 3: Theo nhóm, các em hãy nhìn TV và thiết bị điều khiển từ xa dưới đây và trả lời câu hỏi.

1. If I want to operate the TV with the remote control, I have to make sure that the cord is plugged and the main is turned on.

2.To turn on the TV, press the Power button.

To turn off the TV, press the Power button again

3. To select a programme, press the Programme button.

4. To watch VTV1, press button number 1.

To watch VTV2, press button number 2.

To watch VTV3, press button number 3.

To watch VTV4, press button number 4.

5. To adjust the volume, press the volume button up or down.

6. Press the Mute button if you don’t want to hear the sound.

Task 4: Em hãy viết lời hướng dẫn cách sử dụng điều khiển TiVi bằng thiết bị điều khiển từ xa. Dùng tranh và các câu hỏi trên làm gợi ý. Em có thể bắt đầu như sau:

If you want to operate a TV w ith a remote control, you must make sure that the cord is plugged in and the main is turned on.

To turn on the TV, press …. 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 5 Lớp 10 Trang 54

 Speaking Unit 5 Lớp 10 Trang 56

 Listening Unit 5 Lớp 10 Trang 57

 Language Focus Unit 5 Lớp 10 Trang 60