19 Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8) mới nhất

 HÓA HỌC 8

Click vào từng link để đến bài giải chi tiết nhé các bạn.

Chúc các bạn học giỏi, like nếu cảm thấy bổ ích  

 Chương I: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử

Hóa học 8 bài 1: Chất

– Hóa học 8 bài 2: Nguyên tử

– Hóa học 8 bài 3: Nguyên tố hóa học

– Hóa học 8 bài 4: Đơn chất và hợp chất – phân tử

– Hóa học 8 bài 5: Bài luyện tập 1

– Hóa học 8 bài 6: Công thức hóa học

– Hóa học 8 bài 7: Hóa trị

– Hóa học 8 bài 8: Bài luyện tập 2

 Chương II: Phản ứng hóa học

– Hóa học 8 bài 12: Sự biến đổi chất

– Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

– Hóa học 8 bài 14: Định luật bảo toàn khối lượng

– Hóa học 8 bài 15: Phương trình hóa học

– Hóa học 8 bài 16: Bài luyện tập 3

 Chương III: Mol Và Tính Toán Hóa Học

– Hóa học 8 bài 18: MOL

– Hóa học 8 bài 19: Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

– Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

– Hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hoá học

– Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

– Hóa học 8 bài 23: Bài luyện tập 4

 Chương IV: Oxi – Không Khí

– Hóa học 8 bài 24: Tính chất của Oxi

– Hóa học 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của Oxi

– Hóa học 8 bài 26: OXIT

– Hóa học 8 bài 27: Điều chế Oxi – Phản ứng phân thủy

– Hóa học 8 bài 28: Không khí – Sự cháy

– Hóa học 8 bài 29: Bài luyện tập 5

 Chương V: HIĐRO – NƯỚC

– Hóa học 8 bài 31: Tính chất – Ứng dụng của Hiđro

– Hóa học 8 bài 32: Phản ứng Oxi hóa khử

– Hóa học 8 bài 33: Điều chế Hiđro – Phản ứng thế

– Hóa học 8 bài 34: Bài luyện tập 6

– Hóa học 8 bài 36: Nước

– Hóa học 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

– Hóa học 8 bài 38: Bài luyện tập 7

 Chương VI: DUNG DỊCH

– Hóa học 8 bài 40: Dung Dịch

– Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

– Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

– Hóa học 8 bài 43: Pha chế dung dịch

– Hóa học 8 bài 44: Bài luyện tập 8

————– HẾT —————