19 Giải bài tập nguyên tử mới nhất

NGUYÊN TỬ

Giải bài tập 1 trang 15. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

“… (1) … là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ . . . (2) . . . tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm . . . (3) . . . mang điện tích dương và vỏ tạo bởi .. . (4) . . .”. 

HƯỚNG DẪN GIẢI

1) Nguyên tử;

2) nguyên tử;

3) hạt nhân;

4) một hay nhiều electron mang điện tích âm.

Giải bài tập 2 trang 15.

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những hạt nào?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích những hạt mang điện.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa là proton, electron và nơtron.

b) Tên, kí hiệu, điện tích những loại hạt mang điện:

Tên

proton

electron

Kí hiệu

p

e

Điện tích (quy ước)

+1

-1

c) Nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân.

Giải bài tập 3 trang 15. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Khối lượng nguyên tử gồm khôi lượng hạt nhân và khôi lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó có thể coi khôi-lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.

Giải bài tập 4 trang 15.

a) Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả năng liên kết ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.
b) Nguyên tử có khả năng liên kết là do các electron.

Giải bài tập 5 trang 16. Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Số e lớp ngoài cùng

Heli

2

2

1

2

Cacbon

6

6

2

4

Nhôm

13

13

3

3

Canxi

20

20

4

2