191 Cổ phiếu ưu đãi là gì? Ưu và nhược điểm của loại cổ phiếu này mới nhất

Chơi các hành động và tìm hiểu về các hành động rất giáo dục. Nhiều người thắc mắc Cổ phiếu ưu đãi là gì? Và nó khác với các hành động thông thường như thế nào?

Trong bài viết dưới đây Wikipedia sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Khái niệm và phân loại hành động ưu tiên

Khái niệm cổ phiếu ưu đãi vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Dưới đây là khái niệm về cổ phần ưu tiên cũng như cách phân loại cổ phần ưu tiên.

1. Hành động ưa thích là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán có cả tính chất giống như cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu phổ thông) và trái phiếu.

hành động ưa thích là gì?

Trong một công ty, người sở hữu loại cổ phiếu này được gọi là cổ đông. Cổ đông sở hữu số cổ phần này được gọi là cổ đông ưu đãi. Có quyền biểu quyết hoặc quyền ưu đãi đối với cổ phần phổ thông khi công ty mất khả năng thanh toán.

2. Phân loại hành động ưu tiên

Cổ phiếu được phân loại rõ ràng và khoa học. Điều này giúp người chơi hình dung và hiểu đầy đủ về cách đầu tư vào từng loại. Cổ phần ưu đãi được chia thành bốn loại chính:

một. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Đây là loại cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn so với cổ tức trả cho cổ phiếu phổ thông. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Cách thức xác định cổ tức thường được ghi trên cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Cổ đông sở hữu số cổ phần này sẽ được nhận lại tài sản bằng số cổ phần tại công ty. (nếu công ty giải thể, phá sản). Tuy nhiên, phải sau khi khoản nợ được thanh toán và cổ phiếu ưu đãi được mua lại.

Nếu cổ đông sở hữu số cổ phần này sẽ không có quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông. đồng thời không có quyền bầu cử, giới thiệu người vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

cac loai co phieu uu dai
Các loại hành động ưu tiên có sẵn.

b. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Đây là cổ phần lớn hơn cổ phần phổ thông về số phiếu bầu. Điều lệ thành lập công ty sẽ xác định số phiếu biểu quyết của cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết này không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết thuộc sở hữu của các tổ chức được Chính phủ ủy quyền và các cổ đông sáng lập.

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 3 năm. Được tính từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Hết thời hạn 3 năm này, cổ phần ưu đãi biểu quyết của các cổ đông sáng lập sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

c. Cổ phần ưu tiên hoàn lại

Là cổ phần mà công ty hoàn trả vốn đầu tư theo yêu cầu của người sở hữu cổ phần này. Hoặc theo điều kiện quy định đối với tỷ lệ cổ phần ưu tiên hoàn lại.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết và tham gia họp đại hội đồng cổ đông. Đồng thời không có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Ưu điểm của các hành động ưu tiên

Đối với những người tìm hiểu sâu về loại cổ phiếu này, cổ phiếu ưu đãi có nhiều lợi thế

1. Đối với nhà đầu tư

Người nắm giữ cổ phần ưu đãi của công ty được coi là cổ đông ưu tiên. Họ có cổ tức cao hơn cổ phiếu phổ thông.

Ngoài ra, cổ phần ưu đãi không phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi sẽ hoàn lại vốn góp nếu công ty phá sản trước cổ phiếu phổ thông.

Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết cao hơn cổ phiếu phổ thông. Lợi thế lớn nhất của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi là nhà đầu tư. Giúp nhà đầu tư có khả năng thu hồi một phần tài sản lớn hơn của công ty so với cổ đông thông thường. Cổ phần ưu đãi cũng có quyền lựa chọn chuyển đổi thành cổ phần thường và ngược lại.

loi ich cua co phieu uu dai
Ưu điểm của cổ phiếu ưu đãi.

2. Đối với công ty cổ phần

Bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi, công ty cổ phần có thể thu hút thêm vốn kinh doanh. Ngoài ra, công ty cũng có thể mua lại cổ phần ưu đãi. Nếu chi phí vốn được sử dụng để trả cho những lợi ích của hành động này là cao.

Những rủi ro của cổ phần ưu tiên là gì?

Tất nhiên, trò chơi nào cũng có rủi ro. Điều tương tự cũng áp dụng cho cổ phiếu ưu tiên.

1. Đối với nhà đầu tư

Cổ phiếu ưu đãi không được tự do chuyển nhượng. Điều này sẽ hạn chế việc tạo ra lợi nhuận nếu giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có xu hướng tăng.

rui ro cua co phieu uu dai
Rủi ro cổ phiếu ưu đãi.

Cổ đông của cổ phần ưu đãi hoàn lại hoặc cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết như cổ đông phổ thông. Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi còn gây ra tình trạng pha loãng cổ phiếu, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

2. Đối với công ty cổ phần

Phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi giúp tăng chi phí cho doanh nghiệp. Việc phát hành thêm loại cổ phiếu này sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp phải hoàn trả vốn cho cổ đông ưu đãi nếu doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể.

Hi vọng bài viết trên đã giải đáp thắc mắc coupon là gì của mọi người. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ có thêm thông tin và hiểu biết để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất.