199 Khắc phục các lỗi sai về Số từ-Numeral Trong Tiếng Anh mới nhất

Tài Liệu Học Chia sẻ với các bạn tài liệu Tiếng Anh 12, Sửa lỗi sai về số từ-số trong Tiếng Anh. Bạn có thể xem nội dung trực tuyến về các lỗi sử dụng từ phổ biến và cách sửa chúng. Bạn có thể tải xuống tệp ở định dạng word từ liên kết ở cuối bài viết.

QUẢNG CÁO
bạn có thể quan tâm

  • Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày
  • Học tiếng anh trực tuyến phần 1
  • Cấu trúc rõ ràng trong câu tiếng Anh
  • Học từ vựng IELTS
  • Lỗi dùng trạng từ trong tiếng Anh và cách sửa

[kdn-iframe loading=”lazy” src=”https://drive.google.com/file/d/1aF2v-QcnloDJRDV0h-J81yI1qt7sEXRw/preview” width=”640″ height=”480″ allow=”autoplay”][/kdn-iframe]

[kdn-iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLf7IpdVG0lfMWysKfzd48v0Ys2BjjU07u” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen][/kdn-iframe]

Nguồn: https://quatangtiny.com
Chuyên mục: Bài tập lớp 12