205 Có 7 bút chì màu khác nhau có bao nhiêu cách chọn 2 chiếc mới nhất

Hãy cẩn thận

 • đầu tiên Có 2 hộp bút màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì đỏ và 7 bút chì xanh. Hộp thứ hai có 8 bút chì đỏ và 4 bút chì xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một bút chì. Xác suất để có 1 bút chì đỏ và 1 bút chì xanh là:
 • 2 Dịch vụ cúng dường trọn gói
 • 3 Gọi A là biến cố: “có 1 cây bút chì Xem thêm: Cách quay video màn hình khi chơi trò chơi đỏ và 1 bút chì xanh”Mỗi hộp có 12 cây bút chì.- Không gian mẫu:|Ω|=C121 .C121=144- Số cách chọn 1 bút đỏ vào hộp 1, 1 bút xanh vào hộp 2 là: C51.C41- Số cách chọn 1 bút đỏ vào hộp của công ty chào bán
 • 4 Đáp số cho phép chọn là: Gọi biến cố: “có 1 bút chì đỏ và 1 bút chì xanh” Xem thêm: Cách quay video màn hình khi chơi game Mỗi hộp có 12 bút chì.- Không gian mẫu :|Ω|= C121. C121=144.- Số cách chọn 1 bút đỏ vào khung 1, 1 bút xanh vào khung 2 là: C51.C41- Số cách chọn 1 bút đỏ vào khung 2, 1 bút xanh vào khung 2 1 là: C81 .C71=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76.=>P(A)=n(A)Ω=76144=1936.
 • 5 Đại Số Và Đếm Trắc Nghiệm 11 Bài 1: Quy Tắc Đếm (P2)
  • 5.1 video tương tự

Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì đỏ và 7 bút chì xanh. Hộp thứ hai có 8 bút chì đỏ và 4 bút chì xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một bút chì. Xác suất để có 1 bút chì đỏ và 1 bút chì xanh là:

Câu hỏi 58867 Vận dụng

bạn có thể quan tâm

 • Danh sách các cấp độ là quan trọng
 • Cách sử dụng ClassIn
 • Lấy lại từ là gì?
 • BEAST SMART đang là xu hướng trên Twitter và đã được cân nhắc
 • Thập giới là gì?

Có một hộp bút chì màu trị giá 2 đô la. Hộp đầu tiên chứa $5 bút chì đỏ và $7 bút chì xanh. Hộp thứ hai chứa $8 bút chì đỏ và $4 bút chì xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một bút chì. Xác suất để có $1 bút chì đỏ và $1 bút chì xanh là:

Bạn đang xem: Có 7 bút chì màu khác nhau, có bao nhiêu cách chọn 2

Dịch vụ cúng dường trọn gói

Câu trả lời đúng: a

phương pháp giải

Xem thêm: Cách lắp đá mài

Tính số phần tử của không gian mẫu.

– Liệt kê các trường hợp có thể xảy ra khi bạn nhận được 1 bit xanh và 1 bit đỏ.

Tính xác suất và kết luận.

Các sự kiện và xác suất của chúng — Xem chi tiết…

Gọi A là biến cố: “có một cây bút chì”

Xem thêm: Cách quay video màn hình khi chơi game

đỏ và 1 bút chì xanh”Mỗi hộp đựng 12 bút chì.- Không gian mẫu:|Ω|=C121.C121=144- Số cách chọn 1 bút đỏ ở hộp 1, 1 bút xanh ở hộp 2 là: C51.C41- Số cách chọn 1 bút đỏ vào hộp

Công ty cung cấp

banner do cung3

QUẢNG CÁO

Xem thêm: Cách quay video màn hình khi chơi game

2, 1 cây bút xanh ở ô 1 là: C81.C71=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76=>P(A)=n(A)Ω=76144=1936 Đáp án chọn là: A

Đáp án cho sự lựa chọn là: Gọi biến cố A là: “có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh”.

Xem thêm: Cách quay video màn hình khi chơi game

Mỗi hộp đựng 12 bút chì.- Không gian mẫu:|Ω|=C121.C121=144.- Số cách chọn 1 bút đỏ ở hộp 1, 1 bút xanh ở hộp 2 là: C51.C41- Số cách để chọn 1 bút đỏ vào ô 2, 1 bút xanh vào ô 1 là: C81.C71=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76.=>P(A)=n(A)Ω= 76144= 1936.

Đại Số Và Đếm Trắc Nghiệm 11 Bài 1: Quy Tắc Đếm (P2)

video tương tự

Nguồn: https://quatangtiny.com
Chuyên mục: Các hình thức tố tụng hành chính khác