205 Đề bài – bài 4.9 trang 201 sbt giải tích 12 mới nhất

( Mũi tên trái sang phải sqrt 3 x = 2 – 5i + 6i + 15 – 5 + 7i) ( Mũi tên trái sang phải sqrt 3 x = 12 + 8i) ( Mũi tên trái sang phải x = dfrac{{12}}{{sqrt 3 }} + dfrac{8}{ {sqrt 3 }}i)

bạn có thể quan tâm

  • Chọn 2 trạng ngữ để tạo thành 2 hình ảnh so sánh rồi đặt câu với hình ảnh so sánh này
  • Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Tiền Giang
  • Ví dụ về người đánh giá
  • siêu so sánh mỏng
  • Cách trồng Trúc Nhật

Chủ đề

Các bạn đang xem: Đề – Bài 4.9 trang 201 sbt giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) ((5 – 7i) + sqrt 3 x = (2 – 5i)(1 + 3i))

b) (5 2ix = (3 + 4i) (1 3i))

Phương pháp giải – xem chi tiết

AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Đổi bên, đổi dấu, sử dụng các phép toán về số phức để tính toán.

Xem thêm: Cách reset Oppo A15

Công ty cung cấp

banner do cung3

QUẢNG CÁO

Lời giải chi tiết

a) ((5 – 7i) + sqrt 3 x = (2 – 5i)(1 + 3i))( trái phải sqrt 3 x = trái ( {2 – 5i} phải) trái ( {1 + 3i} phải) – 5 + 7i)

( Mũi tên trái sang phải sqrt 3 x = 2 – 5i + 6i + 15 – 5 + 7i) ( Mũi tên trái sang phải sqrt 3 x = 12 + 8i) ( Mũi tên trái sang phải x = dfrac{{12}}{{sqrt 3 }} + dfrac{8}{ {sqrt 3 }}i)

b) (5 – 2ix = trái ( {3 + 4i} phải) trái ( {1 – 3i} phải)) ( mũi tên trái phải 5 – 2ix = 3 + 4i – 9i + 12) ( mũi tên trái phải 5 – 2ix = 15-5i)

( Mũi tên Trái Phải 2ix = – 10 + 5i) ( Mũi tên Trái Phải x = dfrac{{ – 10 + 5i}}{{2i}} = dfrac{{ – 10i – 5}}{{ – 2}}) (Mũi tên trái phải x = dfrac{ 5}{2} + 5i)

video tương tự

Nguồn: https://quatangtiny.com
Chuyên mục: Các hình thức tố tụng hành chính khác