205 Đề bài – giải bài 7 trang 130 sbt sinh học 9 mới nhất

Hoàn thành bảng về sự phân loại các nhóm thực vật và động vật dựa vào giới hạn sinh thái.

bạn có thể quan tâm

  • Bài 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 tr. 76 sbt vật lý 12
  • Chuyên đề – giải bài 2 trang 12 sách bài tập địa lý 6
  • Vong Xuyên Hà là gì?
  • Giải – trả lời câu 3 trang 25 sbt địa 8
  • Bách nghĩa là gì?

Chủ đề

Các bạn đang xem: Giải bài 7 trang 130 Sinh học 9

Hoàn thành bảng về sự phân loại các nhóm thực vật và động vật dựa vào giới hạn sinh thái.

yếu tố sinh thái

Nhóm thực vật

Nhóm động vật

Ánh sáng

Nhiệt độ

độ ẩm

Phương pháp giải – xem chi tiết

AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem thêm: Du lịch nước ta có những tài nguyên thiên nhiên gì?

Công ty cung cấp

banner do cung3

QUẢNG CÁO

Dựa vào sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc hoàn thành bảng

Lời giải chi tiết

yếu tố sinh thái

Nhóm thực vật

Nhóm động vật

Ánh sáng

– Nhóm cây ưa sáng

– Nhóm cây ưa bóng râm

– Nhóm động vật ưa sáng

– Nhóm động vật ưa bóng tối

Nhiệt độ

– Cây sinh nhiệt

– Nhóm động vật biến nhiệt

– Nhóm động vật biến nhiệt

độ ẩm

– Nhóm cây ưa ẩm

– Nhóm cây chịu hạn

– Nhóm động vật ưa ẩm

– Nhóm động vật ưa khô

video tương tự

Nguồn: https://quatangtiny.com
Chuyên mục: Các hình thức tố tụng hành chính khác